Przegląd Pocztowy,  rok 1931, numer 5

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)49-51
Czaykowski A. Organizacja administracji pocztowo-telegraficznej zagranicą (kontynuacja)51-53
Pawlak Józef Gospodarczo-prawne zasady działalności poczty53-55
Kociubiński Władysław Uwagi do nowych przepisów o odprawie i przewozie poczty (kontynuacja)55-56
Guzowski Jan Zagadnienie szkolenia zawodowego niższych funkcjonarjuszów wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej56-58
Jasiński Marian Fałszerstwa i oszustwa (kontynuacja)58-59
Kronika59-60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.