Przegląd Pocztowy,  rok 1931, numer 4

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)37-42
Czaykowski A. Organizacja administracji pocztowo-telegraficznej zagranicą (kontynuacja)42-45
Dickstein A. Budownictwo pocztowo-telegraficzne45-47
Kociubiński Władysław Uwagi do nowych przepisów o odprawie i przewozie poczty47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.