Przegląd Pocztowy,  rok 1931, numer 2

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)13-16
Czaykowski A. Organizacja administracji pocztowo-telegraficznej zagranicą (kontynuacja)16-20
Wlaźlicki Z. Ordynacja pocztowa20-21
Roman Jakub Praca maszynistek w Ministerstwie P. i T. (kontunuacja)21-23
Jasiński Marian Fałszerstwa i oszustwa23-24
Kronika24

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.