Przegląd Filatelistyczny (Łódź 1921-22),  rok 1922, numer 5

W-ski Marek Prowizoryczne „dopłaty” polskie (studium)29-30
Bernstein Wilhelm Z teki filatelisty30-32
Stryjewski J. T. Ząbkowanie polskich znaczków pocztowych32-33
Rozmaitości33
Nowości33
Ogłoszenia drobne33-38

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.