Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1928, numer 4(35)

Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna39-43
Na marginesie43-44
Znaczki wydania Komisji Rządzącej (dla byłego zaboru austriackiego)44-46
Kostka Józef Młodzież a filatelja47-48
Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)48-58
Wiadomości pocztowe58-59
Kronika falsyfikatów59
Poczta lotnicza59
Wystawy i kongresy59-60
Rozmaitości60-62

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.