Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1928, numer 3(34)

Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)27-30
Mirski Wiesław Początki znaczka pocztowego i filatelji30-32
Nieco humorystyki filatelistycznej32-33
Wiadomości pocztowe33-34
Kronika falsyfikatów35
Rozmaitości35-38

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.