Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1928, numer 2(33)

Czy poczta winna utrudniać filatelistom nabywanie znaczków ?11-12
Na marginesie12
Gryżewski Tadeusz Zmiana taryfy pocztowej a znaczki pocztowe13
Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)13-19
Kostka Józef Filatelja stosowana19-21
Komunikaty administracji21
Ze stowarzyszeń21
Wystawy i kongresy22
Wiadomości pocztowe22-23
Nowości24
Poczta lotnicza24-25
Bibljografja25-26
Rozmaitości26

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.