Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 7(26)

Mikstein Stanisław Znaczki wydania Krakowskiego ze stycznia 1919 roku77-78
Rembieliński Stanisław O wartości znaczków polskich (dokończenie z nr 1)78-79
Poczta lotnicza79-80
Rozmaitości80-82

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.