Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 6(25)

Piaskowski A. B. Pieczęcie lakowe, opłatkowe, i tuszowe, upoważniające urzędową korespondencję do bezpłatnego korzystania z usług poczty, czy opłat ryczałtowych65-68
Komunikaty administracji68
Odpowiedzi redakcji68
Wiadomości pocztowe69
Wystawy69
Nowości69-70
Bibljografija70-72
Rozmaitości72-74

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.