Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 5(24)

Gryżewski Tadeusz Polskie raidy lotnicze w r. 1926, a filatelistyka57-58
Komunikaty administracji58-59
Widomości pocztowe59-60
Bibljografija60-61
Rozmaitości61-62

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.