Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 11-12(30-31)

Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)109-112
Polański Włodzimierz Parę słów o zagranicznych muzeach pocztowych (dokończenie)113-114
Kostka Józef Słynne zbiory znaczków114-115
Mirski Wiesław Jak zaradzić „chorobom” znaczków ?116-117
Poczta lotnicza117
Kronika118
Wiadomości pocztowe118-119
Bibljografja119
Rozmaitości119-122

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.