Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 1(20)

Tajemnica „Ilustrowanego Przeglądu Filatelistycznego”1-2
Rachmanow Włodzimierz Znaczki poczty miejskiej Zawiercia2-4
Rembieliński Stanisław O wartości znaczków polskich4-5
Piaskowski A. B. Do genezy polskich znaczków pocztowych: Sejmowych, Białego i Czerwonego Krzyża, oraz Konstytucyjnych5-9
Pierwsze uzupełnienie „Podręcznika Polskich Znaczków Pocztowych”, wydanego nakładem „Nowego Filatelisty” w Warszawie9-10
Rozmaitości10-11
Kronika12-13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.