Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1926, numer 5(12)

Polański Włodzimierz Osobliwości rosyjskich znaczków przedwojennych z lat 1857-19141-5
Rembieliński Stanisław O systematyzacji znaczków polskich5-6
Krzyżanowski Jerzy Filatelistyka a szkoła7-8
Piaskowski A. B. Poczta, telegraf i telefon na usługach wielkich manewrów wojsk polskich w roku 19258-14
Kronika falsyfikatów14-15
Nowości15-16
Rozmaitości16-18
Kącik humoru19
Reklama19
Piaskowski A. B. Die freiwillige Militaerpost waehred der Wiener BelagerungS.I-S.4
Kamiński Henryk Die Philatelie in PolenS.5.-S.IX
Reklama20

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.