Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1926, numer 2(9)

Piaskowski A. B. Ochotnicza poczta wojskowa w potrzebach Zbarazkiej i Wiedeńskiej (dokończenie)1-2
Gryżewski Tadeusz Wojskowe poczty lotnicze na ziemiach polskich (1914-18)2-4
Piaskowski A. B. Fałszywe 7-kopiejkowe znaczki rosyjskie4-5
Rozmaitości5-8
Nowości9
Reklama10

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.