Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1926, numer 11(18)

Larking R. N. W. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Nowym Yorku – Dalsze nieząbkowane znaczki polsko-rosyjskie z r. 18601-2
Szepetys Stanisław Jeszcze o rosyjskich kasownikach liczbowym2
Kaczyński S. Album do Znaczków Pocztowych Wydania Polskiego3
Rachmanow Włodzimierz Poczta balonowa3-4
Pierwsze uzupełnienie „Podręcznika Polskich Znaczków Pocztowych”, wydanego nakładem „Nowego Filatelisty” w Warszawie4-5
Rozmaitości5-6
Odpowiedzi Redakcji6-7
Nowości7-8
Reklama9
Propaganda uzdrowisk przez pocztę10

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.