Filatelista (Unja),  rok 1932, numer 113-116

Komitet Redakcyjny Od redakcji81
Żmidziński Leszek Organizacja filatelistów w Polsce82-85
Przegląd filatelistyczny84-85
Boerner Polskie ustawodawstwo pocztowe dotyczące filatelji85
Boerner Zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów86-88
Wykaz zarządów pocztowych, dostarczających znaczków pocztowych do celów filatelistycznych89
Wysokość nakładów poszczególnych znaczków pocztowych89-90
Falsyfikaty i wydania spekulacyjne90-91
Wystawa WIPA 193391
Wykaz członków Unji92
Rozmaitości92-96
Ostrzeżenia – Warnung96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.