Filatelista (Unja),  rok 1909, numer 1

Wiel. Karl. Filatelia a szkoła2
A.W.S. O znaczkach pocztowych3
S. Walne zebranie. Obrazek humorystyczny3-4
Znaczki pocztowe4
Biegański Stanisław Początki poczty w Polsce5-6
Falsyfikaty6-7
Związek międzynarodowych filatelistów „Unia” w Rzeszowie7-8
Czarna tablica8
Konkurs11
Rozmaitości11-13
Reklamy i ogłoszenia14-20

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.