Filatelista tematyk D,  rok 1978, numer 6(6)

ZGPZF Opowiadamy się za życiem w pokoju!1
Jasicki Bronisław Zbiory regionalne na przykładzie miasta Poznania (II)1-8
Ciesielski Bogumił Tatry w działalności Stanisława Staszica. Próba rozbudowania zbioru filatelistycznego9-16
Koczorowski Jarosław 200 rocznica śmierci Karola Linneusza16-19
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy)19-24
Koczorowski Jarosław Konfrontacje — znaczki i wykopaliska24-26
Orłowski Jan Urząd pocztowy „Mozart” w Kanadzie27
Malendowicz Ludwik K. Wstępne wyniki analizy wystawiennictwa zbiorów tematycznych nauka, kultura i sztuka w Polsce27-31
ZGPZF Konkurs publicystyczny32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.