Filatelistyka,  rok 2001, numer 4(131)

Berbeka Janusz Finał "poznańskich" fałszerstw: Wojciechowski z 1924 roku (PZP nr 193)130-134
Wiatrowski Zdzisław Poczta Wielkiej Armii w XIX wieku (na obszarze dzisiejszych ziem polskich)135-137
Kalinowski Mariusz Próba klasyfikacji znaczków serii "Warszawa oskarża" z 1945 roku, nr kat. 380-385137-139
Kalinowski Mariusz, Schmutz Lesław Spostrzeżenia na temat znaczków wydania lokalnego w Leżajsku w 1944 roku139-141
Wystqwy i imprezy. Program Europejskiej Wystawy filatelistycznej EURO-CUPRUM 2001 w Lubinie141
Jakucewicz Stefan Nowości w technikach drukowania znaczków pocztowych. Znaczki drukowane cyfrowo142-143
Tokar Jerzy Żydowskie prywatne pośrednictwo pocztowe w Pińsku w 1920 r.144-145
Fołta Stanisław, Kielbasa-Schoeni Adam Motywy polskich znaków pocztowych. To nie jest bohaterski "Piorun"146-147
Krysiak Jerzy Banknoty grawerowane przez Czesława Słanię148-149
Filatelistyka Świat. Michel Rundschau150-168
Gawlik Jan Paweł Medale, dyplomy i inne konfitury169-170
Piekut Janusz Zbigniew Notowania-ceny-aukcje-giełdy. 311. aukcja firmy Koehler z NIemiec171-173
Ostraszewska Jadwiga Filatelistyka młodzieżowa. VIII Spotkanie Młodych Filatelistów tym razem u podnóża Gór Opawskich173-174
Łukasik Witold Fotka narodu z polonikiem175-177
Dyczek Ernest Wyszperane u innych 178
Polonica179
Motywy polskich znaków pocztowych180-183
Nowości Poczty Polskiej. Znaki pocztowe183
Nowości Poczty Polskiej. Kartki pocztowe183-184
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki okolicznościowe184-185
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki stałe185-186
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowe nalepki polecenia "R"186
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowy przewóz poczty186

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.