Filatelistyka,  rok 1998, numer 11(102)

Kalinowski Mariusz, Schmutz Lesław Perforacja bloku "Wisła" z 1981 roku, nr kat. 2633 - blok 72611-613
Krzuś Mirosław Elementy filatelistyki na zajęciach koła biologicznego614-617
Tokar Jerzy Kasowniki ambulansowe Drogi Bydgoskiej618-619
Kotyrba Jan Gdzie jest Poczta Polska?619
Lachowicz Krzysztof Australijska zmiana "Kosciuszki" na "Kosciuszkę"620
Kozieł Rudolf Z mojego zbioru. Pieczęcie urzędowe Dyrekcji Poczty we Lwowie621-622
Rozmowa z Tsutomu Yamamoto624-626
Wincewicz Tadeusz Z mojego zbioru. Kto rytował znaczek z Władysławem II Wygnańcem?626
Filatelistyka Świat. Michel Rundschau627-658
Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki raz jeszcze659-660
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Stemple wędrujące660-662
Piekut Janusz Zbigniew Notowania-ceny-aukcje-giełdy. 136. aukcja niemieckiej firmy z Drezna662-663
Nagrody663
Dyczek Ernest Wyszperane u innych664
Listy-opinie-repliki. "Przedruki" na 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II665
Znaki pocztowe pod lupa zbieraczy. Nowogrodzki stempelek mickiewiczowski z 1938 r.666
Z życia stowarzyszeń. XVII Zjazd PZF wybrał nowe władze666
Głodowski Tomasz Motywy polskich znaków pocztowych. Siedemnastowieczna panorama Szczecina667
Bibliografia bieżąca668-669
Nowości Poczty Polskiej. Znaki pocztowe670
Nowości Poczty Polskiej. Kartki pocztowe670
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki okolicznościowe670-671
Nowości Poczty Polskiej. Datowniki stałe671-673
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowe nalepki polecenia673
Nowości Poczty Polskiej. Okolicznościowy przewóz poczty673-674
Plan emisji znaczków pocztowych na 1999 rok674
Katalog nowości polskich675

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.