Filatelistyka,  rok 1994, numer 6(51)

Najcenniejsze znaczki wydania krakowskiego190
Miszczak Maciej 75 letnie rarytasy191
Zuchwała kradzież unikalnej kolekcji192-195
Kral Jiri Jak dokonano wyboru znaczków dla Czechosłowackiego bloku z 1973 r. z okazji 100. Rocznicy urodzin Maxa Svabińskiego196-197
Gawlik Jan Paweł Sprawa stylu198
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Pan poczmistrz na znaczku199
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Miasto wielu poczt199
Zbigniew Górski200-201
I Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki200
Z życia stowarzyszeń. Jubilat trzyma się dobrze!202
Nowe znaczki zagraniczne203-204
Filatelistyka - rynek, 5(21)205-214
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - znaczki pocztowe215-216
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - datowniki okolicznościowe216
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - loty okolicznościowe216-217
Tokar Jerzy Listy-opinie-repliki. Hasło "Filatelistyka"218-219
Barański Stanisław, Falkowski Józef Legiony Dąbrowskiego220-222
Paśko Kazimierz Obozy jeńców niemieckich na Górnym Śląsku w latach 1945-1950223-229
Katalog nowości polskich231

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.