Filatelistyka,  rok 1994, numer 11(56)

Zuchwała kradzież unikalnej kolekcji - c.d.371
Tokar Jerzy Poczta Polska na rzecz bezrobotnych w okresie międzywojennym372-373
Pelczar Piotr Listy-opinie-repliki. Tzw. "nadruki z Oleszna" wytworem spekulantów374
Gawlik Jan Paweł Listy-opinie-repliki. OLESZNO - pytania i niejasności374-375
Echa naszych publikacji. Datowniki i erki kiosków pocztowych376-377
Gawlik Jan Paweł Votum separatum378-379
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Jeden odnalazł…drugi odkrył379
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Liść klonu i orzeł do góry nogami380
Strug Karol Recenzje. Ukraina, jej prowizoria i prywatne wydania 1992-1994380
Wystawy i imprezy380-381
Z życia stowarzyszeń382
Recenzje. Interesująca inicjatywa wydawnicza firmy Scott382
Nowe znaczki zagraniczne383-384
Filatelistyka - rynek, 7(23)385-394
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - znaczki pocztowe395
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - całostki395-396
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - datowniki okolicznościowe396
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi - datowniki stały396
Pelczar Piotr Nowości Poczty Polskiej. Całostki - ukazały się396-397
Wojciechowski Edward Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Usterki i osobliwości polskich całostek - koperty pocztowe (3)398-399
Woźniak Adam Nie katalogowany wirnik Łódź 1 z 1929 roku400
Kronenberg Stanley Tarnów 1919, trzecie wydanie nadruków unarodawiających400
Mikulski Zbigniew Stemple poczty królewskiej z XVIII w.401
Woźniak Adam JUDENPOST - nie ewidencjonowany stempel poczty getta łódzkiego402-403
Adamczyk Janusz Notowania-ceny-aukcje-giełdy. Zbiór Polski na aukcji "Christie’s" w Londynie403
Pelczar Piotr Techniki przedruku całostek polskich na całostki GG, cd404-406
Paśko Kazimierz Obozy jeńców niemieckich w Warszawie w latach 1945-1950407-409
Katalog nowości polskich411

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.