Filatelistyka,  rok 1993, numer 2(34)

Walisch Stanisław Błędy i usterki nadruku na znaczku PZP 41738
Walisch Stanisław Błędy i usterki nadruku na pierwszym powojennym znaczku o tematyce sportowej (PZP nr 417)40-42
Sękowski Aleksander The Royal Philatelic Collection40-41
Pelczar Piotr Król Batory i ujednolicanie Ck7343-44
Motywy polskich znaczków pocztowych. Pieczęć księcia Bolesława III (zn. 2270, Cp 391, dat. Okol 83071)44-45
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe… Zamordowany prezydent - niszczyciele środowiska45
Dyczek Ernest Czy filateliści uratują filatelistykę?46-48
Hejmowski Klemens Statkowe agencje i pośrednictwa pocztowe po 1945 roku48-51
Alexiewicz Władysław, Gierszewski Maciej Nowości tematu Polonica, cz.6a52
Sękowski Aleksander Dziurkowania firmowe używane na ziemiach polskich w granicach 1939 roku. Katalog, 5-853-56
Alexiewicz Władysław, Gierszewski Maciej Nowości tematu Polonica, cz.6b57
Żurawski Krystian Listy, opinie, repliki. Może uczyć… może bawić… może wychowywać58
Mazgaj Zbigniew Listy, opinie, repliki. Kilka uwag do artykułu Piotra Pelczara59
Falkowski Stefan Listy, opinie, repliki. Nie od 1906 roku…59
Denes Tadeusz Listy, opinie, repliki. Jan Paweł II i nowe wydania znaczków59
Jakucewicz Stefan Listy, opinie, repliki. O pomiarach grubości papieru60
Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy60-61
Wystawy i imprezy62
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe63
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe63-64
Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się. Znaczki pocztowe64-66
Pelczar Piotr Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się. Całostki66-67
Nowe znaczki zagraniczne68-69
Plany emisyjne poczt zagranicznych na 1993 rok69
ŚWF Polska ’93. Serwis informacyjny70
Postscriptum70
Nowe fałszerstwo na szkodę poczty!71
Kral Jiri Nowe znaczki zagraniczne. Bała Czechosłowacja - są Czechy i Słowacja71

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.