Filatelistyka,  rok 1992, numer 9(29)

Znaki pod lupą zbieraczy. Podwójna kartka pocztowa290
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja z obozów jenieckich w ZSRR w latach 1939-1941291-294
Walisch Stanisław Błędy i usterki form drukarskich znaczków z pierwszych lat po drugiej wojnie światowej295-297
Alexiewicz Władysław, Gierszewski Maciej Nowości tematu Polonica, cz.1298-299
Berbeka Janusz Pokwitowania telegraficzne. Zestawienie katalogowe całostek - pokwitowań telegraficznych299-302
Piekut Janusz Zbigniew Pierwsze lata Polskiego Związku Filatelistów302-303
Rejnowski Bronisław Czy istnieją przesyłki z Królestwa Polskiego do portów Lewantu?304-306
Hejmowski Klemens Statkowe agencje i pośrednictwa pocztowe po 1945 roku307-310
Walisch Stanisław Mało znany datownik okolicznościowy Gniezna310-311
Szwemin Marian Listy, opinie, repliki. Jeszcze o Korczyńskim… i nie tylko o nim311-312
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe…312
Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy312-314
Bibliografia bieżąca315-317
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe318
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Całostki318
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe319
Nowe znaczki zagraniczne320-321
Postscriptum322
Wystawy i imprezy322
Pierwsze wydania definitywne państw powstałych na terytorium byłego Związku Radzieckiego323

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.