Filatelistyka,  rok 1992, numer 1(21)

Walisch Stanisław Odmiana koloru czy fałszerstwo znaczka nr 2253-4
Kral Jiri, Kypast Jan Prowizorium "DOPŁATY"5-6
Jakucewicz Stefan Nowości w technikach drukowania znaczków pocztowych. Amerykański znaczek z tworzywa sztucznego6
Sękowski Aleksander Jugosławia, cz.37-11
Myślicki Tadeusz Datowniki Poczty Polskiej 1919-1939 na Pomorzu, w bydgoskiem i w poznańskiem, cz.712-13
Znaczki pod lupa zbieraczy14
Miszczak Maciej, Wincewicz Tadeusz Refleksje z XVI OWF "Bydgoszcz ‘91"14-16
Pelczar Piotr Listy-opinie-repliki. Całostka PWM czy lokalna?16
Konwerski Józef Wymiana - najtańszy sposób uzupełnienia kolekcji17
Wystawy i imprezy20-21
Polonica21
Recenzje21
Notowania, ceny, aukcje, giełdy22
Postscriptum22
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe23
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe23
Nowe znaczki zagraniczne23-25
Plan emisji znaczków pocztowych na 1992 rok26
Plany emisji poczt zagranicznych na 1992 rok27
Wystawa prac Czesława Słani w Muzeum Poczty w Sztokholmie35

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.