Filatelistyka,  rok 1991, numer 11(19)

Walisch Stanisław Niebezpieczne fałszerstwo znaczka z 1924 roku (Prezydent Stanisław Wojciechowski - PZP nr 193)271
Sękowski Aleksander Jugosławia, cz.1272-275
Jakucewicz Stefan Nowości w technikach drukowania znaczków pocztowych. Drukowanie stalorytem i rotograwiurą z jednej formy drukowej275
Sinais Bertrand Polacy we Francji 1939-1945, cz.3276-278
Myślicki Tadeusz Datowniki Poczty Polskiej 1919-1939 na Pomorzu, w bydgoskiem i w poznańskiem, cz.5278-280
Jakucewicz Stefan Dwie emisje na papierze samoprzylepnym281-282
Pelczar Piotr Nadruki nowej wartości na kartkach pocztowych "Wit Stworz"282-283
Piekut Janusz Zbigniew Wielcy fałszerze - Francois Fournier284
XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna (wyników ciąg dalszy)285
Nowe znaczki zagraniczne290-293
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe294
Polonica294
Recenzje295
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe…296
Listy-opinie-repliki297
Czesław Słania w Muzeum Poczty i Telekomunikacji303
Pierwszy na świecie blok z hologramem304

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.