Filatelistyka,  rok 1991, numer 10(18)

XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna zakończona sukcesem!243
Krysiak Jerzy Z warsztatu Czesława SŁani244-246
Sinais Bertrand Polacy we Francji 1939-1945, cz.2247-251
Jakucewicz Stefan Wielobarwny staloryt uzyskiwany przy pomocy stalorytu bezpośredniego i stalorytu pośredniego251
Petriuk Stefan Poczta miejska Wysokie Mazowieckie251
Myślicki Tadeusz Datowniki Poczty Polskiej 1919-1939 na Pomorzu, w bydgoskiem i w poznańskiem, cz.4252-254
Krzaczek Jerzy Odmiany arkusika GG ON 138 i ich geneza254-256
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe257
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe257
Regulamin poczty samolotowej257-258
Nowy cennik za usługi PP (ważny od 1 września 1991 r.)258-259
Notowania nowości polskich w "Michel-Rundschau" nr 8 i 9/91259
Znaczki pocztowe pod lupa zbieraczy260-261
Sękowski Aleksander Historie dziwne… ciekawe… niezwykłe…261
Z pracowni grawerskiej Czesława Słani267-268

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.