Filatelistyka,  rok 1990, numer 5(5)

Żółkiewski Stanisław J. Korespondencja z kresów wschodnich po 17 IX 1939 r.87-89
Podolecki Feliks Sieć placówek poczty polskiej 1918-1939. Progi i bariery badawcze90-92
Myślicki Andrzej, Turczinskij Jurij Datowniki pocztowe ziem wschodnich 1919-1939, cz.293-96
Priputen Wladimir "150 lat pierwszego znaczka pocztowego na świecie". Perypetie Poczty ZSRR96-97
Alexiewicz Władysław 70. rocznica urodzin Jana Pawła II97
Wincewicz Tadeusz Taryfa opłat waloryzowanych w Polsce (8 stycznia-30 kwietnia 1924 r.) cz.398-99
Alexiewicz Władysław 45 zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II100-101
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe101-102
Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe102
Notowania nowości polskich w "MICHEL-Rundschau" nr 8, 9 i 10/90102
Światowa Wystawa Filatelistyczna "Polska ‘93"102-103
Jakucewicz Stefan Opinie-listy-repliki. Dwa jubileusze, dwa artykuły i …nieco nieścisłości103
Nowe ceny znaczków polskich104-106
Stanisław Głowiński (1920-1990)106
Recenzje107
Przekazywanie do ekspertyzy materiałów filatelistycznych i spis ekspertów PZF107-108

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.