Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1968, numer 3(3)

Spis treści4
Redakcja Informacja5
Od Redakcji6-8
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Tematica - Poznań 689
Międzynarodowe Spotkanie Filatelistów Tematyków10
II Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Marynistów PZF10
Zarząd Klubu Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Spotkania Członków Klubu Marynistów11-14
Redakcja , Baumberger Tadeusz Przewodnik do systematyki statków w tematycznych zbiorach filatelistycznych Statki morskie15-21
Grabarczyk Józef Polskie Agencje Pocztowe na statkach floty handlowej i okrętach wojennych22-26
Polskie Agencje Pocztowe na statkach handlowej i pasażerskich – okres powojenny27-28
Grabarczyk Józef Poczta atomowego statku Savannah29
Grabarczyk Józef Uwagi30
Grzegorz Zbigniew, Redakcja Sprostowanie31
Cwynar Jan S. Zakupiliśmy nowy statek pasażerski32
Komunikaty Klubu Marynistów33
Od Redakcji33
Nowaczyński Aleksy, S. C. Kasowniki okolicznościowe o tematyce marynistycznej34-35
Wiecki Aleksander Kasowniki okolicznościowe o tematyce marynistycznej35
Z życia Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Filatelistów36-42
Poczta Okrętowa37-39
Odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa Stutthof39-40
Spis adresów i zainteresowań członków Klubu Marynistów c. d.43-45
Zmiany poprzednio opublikowanych spisów adresów46
Terminarz spotkań wymiennych w Kołach PZF, których członkowie należą do Klubu Marynistów47-48
Ogłoszenia49-50
Ankieta – Zgłoszenie51

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.