W krótkim czasie w odstępie trzech tygodni wysłano z małej miejscowości w woj. małopolskim, 32-240 ŻABNO koło TARNOWA, między innymi dwa listy ekspresy polecone do tego samego odbiorcy w stolicy.
Na liście przedstawionym na il. 1 użyto starego, nieco zniszczonego stempelka „R” oznaczającego list polecony. Nie udało się dostrzec, jaki wyróżnik występuje na końcu tekstu w górnej części ramki. 

W miejscowości Żabno istnieje jeden urząd pocztowy (UP Żabno 33-240, ul. Rynek 12 lok. 2). Kolejne w gminie Żabno to dwa urzędy wiejskie: FUP Żabno, Niedomice 33-132, ul. Osiedle 17 oraz AP Odporyszów 33-240, ul. Źwiernik 26.

 

il. 1 – koperta listu ŻABNO ze stempelkiem polecenia „R” z 21.XI.1987    Niespełna miesiąc później poczta ŻABNO używała już typowych nalepek polecenia z numerem kodu pocztowego (il. 2), ale obok Żabno k/Tarnowa nie spotykamy wyróżnika. Nalepkę skasowano datownikiem dziennym.

il. 2 – koperta listu ŻABNO z nalepką polecenia „R” z 14.XII.1987

    Prosimy zwrócić uwagą na dwa szczegóły. Po pierwsze pisownia słowa ekspres. W języku polskim zarówno ekspres do kawy, pociąg pospieszny oraz list pospieszny to zawsze ekspres = przez „ks” i jedno „s” na końcu. To samo słowo w użyciu międzynarodowym, to express = przez „x” oraz dwie literki „ss” na końcu. I szybki list i Orient Express piszemy tak samo. Skąd więc na kopertach występuje „EXPRES” przez jedno „s” na końcu?
    Niestety, podobny błąd spotykamy również na oficjalnych nalepkach nakładu pocztowego dla oznaczania przesyłek ekspresowych, jak na il. 3. Kiedyś Poczta Polska robiła błędy, ale listy ekspresowe dostarczała pilnie i to przez umyślnego gońca roznoszącego takie listy i telegramy. Obecnie Poczta stosuje „PRIORYTET”, który tyle oznacza w żargonie klientów poczty, że listy zwykłe (dlaczego ekonomiczne?) są dostarczane przez pocztę z opóźnieniem tygodniowym, zaś listy priorytetowe z celowym opóźnieniem  tylko 2-3 dniowym… Łza się w oku kręci; wolelibyśmy „EXPRES” z błędami, niż XXI wieczny niby „PRIORYTET”.

 

il. 3 – koperta Fi Ck 65 I z nalepką „EXPRES” z błędem oraz ze stempelkiem sześciokątnym „R.P. / 21”

    Druga ciekawostka to same całostki koperty Ck 70. Miłościwie nam panujący katalog Fischera nie odnotowuje dwóch zdecydowanie innych typów tej całostki. Proszę zwrócić uwagę na kreseczki tworzące ramkę koperty. Układ kreseczek w prawym górnym i lewym dolnym rogu tych kopert jest zupełnie inny. To dwa typy różniące się obróceniem (a NIE odwróceniem!) całej ramki o 180o. Powinny być katalogowane dwie różne koperty Ck 70.

P.S. Oczywiście ma rację Hans Vogels, że międzynarodowym językiem pocztowców jest język francuski. Gdyby nad literką „e” w wyrazie „expres” był akcent (a w powyższych przykładach akcentu nie ma), to byłoby to prawidłowe „è” oraz słowo francuskie „exprès”. Wtedy możliwa byłaby pisownia przez „x” oraz jedno „s”.