16.10. minęło 40 lat od momentu wyboru kardynała Karola Wojtyłę papieżem. Przybrał on imię Jan Paweł II i swoją posługę sprawował do 2 maja 2005 roku. Głównym wykładnikiem pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. Odbył ich łącznie 104, w pierwszej swojej pielgrzymce odwiedził Meksyk. Ośmiokrotnie odwiedził Polskę, pierwszy raz w czerwcu 1979 roku.

Uroczystości 40. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II zobligowały mnie do przejrzenia swojego zbioru papieskiego. Oczywiście znalazłem ciekawostkę, a jest nią:

datownik okolicznościowy z okazji 10 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II z datą 22.X.1988 r., który został wycofany przez Pocztę Polską. Najprawdopodobniej powodem była data w datowniku, która odpowiadała uroczystości mszy świętej koronacyjnej sprawowanej właśnie w tym dniu na placu Św. Piotra w Rzymie.

Datownik ten zakupiłem lub otrzymałem w drodze wymiany, nie pamiętam, w 2006 r. W celu wyjaśnienia tej pomyłki zwróciłem się z zapytaniem do Poczty Polskiej w Wadowicach, która z kolei skierowała mnie do Bielska Białej. Zwracałem się także z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii do Muzeum Poczty i Telekomunikacji do Wrocławia jednak nie otrzymałem żadnych wyjaśnień. Wobec powyższego zrezygnowałem z dociekania.
Oczywiście błąd został skorygowany i do obiegu pocztowego skierowano datownik z prawidłową datą tj. 16. X. 1988 r.

Ciekawy jestem, jak długo funkcjonował datownik „wycofany” i ile może być przesyłek ostemplowanych tym datownikiem?