Ludzie listy piszą…  Nie tylko listy do rodziny. Bywają też „życzliwi” i zatroskani piszący listy do naczelników i głów państw.  W Polsce były to listy adresowane albo do Biura Skarg i Wniosków przy Radzie Ministrów, albo bezpośrednio do prominentnych osób, często z dopiskiem „do rąk własnych”.
Poniżej przedstawiamy kilka kopert Ck, w których takie listy wysyłano. Na kopertach na awersie znajduje się zawsze stempel kancelaryjny w prostokątnej ramce „URZĄD RADY MINISTRÓW / Kancelaria Ogólna / Al. Ujazdowskie 1/3 / Wpł. (lub Wpł. dn.) [tu: data] ...” .


Na awersie kopert (rzadziej na rewersie) spotykamy stempelki numerowe, przypisane konkretnym urzędnikom wykonującym „Kontrolę Przesyłek Pocztowych”. Bywały to stempelki z kwadratową ramką z literami „K. / P. P.” i pośrodku z numerem w okręgu, albo stempelki z sześciokątną ramką i wewnątrz z literami „R.P.” i z numerem poniżej. Rzadziej spotykano stempelki okrągłe.

 

Obecnie na stronie internetowej „BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” w dziale „Skargi, wnioski i petycje obywateli” znajdujemy instrukcję: Jak składać skargi, wnioski:
Skargi i wnioski można składać pisemnie:
- na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
bądź bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15) przy al. J. Ch. Szucha 14.
- pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
- faksem pod nr +48 22 694 68 83
- skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.

   Ludzie listy piszą… - papier przyjmie wszystko. Proszą o pomoc, skarżą się na urzędy, dzielą przemyśleniami o bieżących wydarzeniach. W ubiegłym roku do Kancelarii Premiera wpłynęło 16 841 wniosków, petycji, próśb od obywateli, z czego najwięcej skarg. Z danych z ostatnich 13 lat, do jakich dotarła „Rz", wynika, że najwięcej listów Polacy wysyłają do nowego rządu w pierwszym roku po wyborach. Wtedy u wyborcy pojawia się największa nadzieja na spełnienie oczekiwań wobec polityka, na którego się głosowało.

Poszukujemy podobnych stempelków kontroli z różnej korespondencji specjalnej w celu opracowania ciekawego tematu: <j.zimnicki@malbork.com.pl>, <piotr.pelczar@wp.pl>.