Ponownie wracamy do cyklu "Skarby znalezione w masówce". Wydaje się, że powód dla którego prezentowane są w tym cyklu walory i podnoszone zagadnienia należy do grupy zagadnień, które są tak stare, jak znaczki pocztowe i filatelistyka.

Po raz kolejny wracamy do sprawy ciekawostek znalezionych w gromadzonym przez nas, często przez szereg lat, materiale. Wracamy to tego tematu nieustannie z tego samego powodu, po to aby zachęcić wszystkich naszych PT. Czytelników do zainteresowania się odkładaniem wszelkiej otrzymanej korespondencji i powrotu do niej po czasie, kiedy można w spokoju i z dystansem przejrzeć ją i stwierdzić ile to najróżniejszych ciekawostek znajdujemy na znaczkach.

Uwaga, artykuł wieloczęściowy
Przejdź do części: piąta | szósta | siódma | ósma | dziewiąta | dziesiąta | jedenasta

Ponownie chcemy zaprezentować wielokrotnie już poruszane zagadnienie dotyczące drobnych usterek druku, które występują z zasady w części nakładów. Jako pierwszy prezentujemy walory Fi 907 i Fi 908, z pięcioznaczkowej emisji zatytułowanej "Szlachetne gatunki ryb", która została wprowadzona do obiegu 22.IV.1958 roku. Znaczki tej emisji wydrukowano w technice rotograwiurowej, na papierze białym lub grubym gładkim. Cały nakład ząbkowano grzebieniowo jednak ząbkowanie znaczka o wartości 40 gr i 6,40 zł  było inne niż pozostałych znaczków w tej serii.

Przedstawiony powyżej znaczek ma usterkę druku dotyczącą centrowania.

Przedstawiony powyżej znaczki mają usterki druku wynikające z pozycjonowania arkusza w czasie druku poszczególnych elementów. Konsekwencją tej usterki jest "zmieniające się na poszczególnych znaczkach" położenie głównego elementu graficznego jakim jest "ryba w toni wodnej". W konsekwencji napisy nad rysunkiem i pod rysunkiem są w niektórych przypadkach częściowo przysłonięte rysunkiem znaczka.

Kolejne walory (Fi 1062, 1064-1065, 1067 i 1072)) pochodzą z 11-znaczkowej serii o nazwie "Ptaki chronione w Polsce" i wydanej 30.XI.1960 roku. Znaczki drukowano techniką rotograwiurową, na papierze białym, grubym, kredowym i  ząbkowano grzebieniowo. Cechą charakterystyczną tego wydania są 2 odmiany grubości druku wartości poszczególnych walorów oraz napisu "POLSKA". Te 2 odmiany występują w przypadku wszystkich 11 walorów tego wydania. Tutaj prezentujemy jedynie 5 z nich.Kolejne ciekawostki dotyczy znaczków Fi 2062, z wprowadzonego do użytku 17.XI.1972 roku wydania przedrukowego (nowe wartości) na znaczkach Fi1451. Katalog rozróżnia 2 typu nadruku, I-cienki, o ostrych konturach i II - gruby, o rozmazanych konturach. Nadruk typu I wykonano w barwie czerwonej i karminowej a typu II w barwie cynobrowej. Poniżej przedstawiamy znaczek z nadrukiem typu I - karminowym (pośrodku), typu II - cynobrowy (z prawej) i o grubości pośredniej, barwy czerwonej (z lewej).


Uwaga, artykuł wieloczęściowy
Przejdź do części: piąta | szósta | siódma | ósma | dziewiąta | dziesiąta | jedenasta