We wrześniu powróciliśmy do cyklu "Skarby znalezione w masówce". Wydaje się, że powód dla którego prezentowane są w tym cyklu walory i podnoszone zagadnienia należy do grupy zagadnień, które są tak stare, jak znaczki pocztowe i filatelistyka. Po raz kolejny wracamy do sprawy ciekawostek znalezionych w

gromadzonym przez nas, często przez szereg lat, materiale. Wracamy to tego tematu nieustannie z tego samego powodu, po to aby zachęcić wszystkich naszych PT. Czytelników do zainteresowania się odkładaniem wszelkiej otrzymanej korespondencji i powrotu do niej po czasie, kiedy można w spokoju i z dystansem przejrzeć ją i stwierdzić ile to najróżniejszych ciekawostek znajdujemy na znaczkach.

Dzisiejszą prezentację zaczniemy od jednego z wielokrotnie już poruszanych zagadnień, to jest od drobnych usterek druku, które występują z zasady w części nakładów. Jako pierwszy prezentujemy walor Fi 515, z dwuznaczkowej emisji zatytułowanej "60-lecie Święta 1. Maja", która została wprowadzona do obiegu 26.IV.1950 roku. Oba znaczki tej emisji wydrukowano w technice rotograwiurowej, na papierze białym, gładkim, średnim. Cały nakład ząbkowano liniowo jednak ząbkowanie znaczka o wartości 15 zł było inne niż drugiego ze znaczków w tej serii.

Przedstawiony powyżej znaczek ma usterkę druku - przerwana górna ramka.

Kolejny walor (Fi 939) pochodzi z 5-znaczkowej serii wydanej 15.XII.1958 roku o nazwie "Wydanie na przesyłki lotnicze (II)". Emisja ta stanowiła uzupełnienie wcześniejszego wydania z roku 1957 (Fi 892-895). Znaczki drukowano techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze białym, gładkim, średnim lub grubym, ząbkowano grzebieniowo. Niektóre znaczki tego wydania drukowano ze znakiem wodnym (Fi 935, 936, 938). Znaczek przedstawiony poniżej posiada usterkę druku - kropka na lewym pionowym ramieniu litery A w POLSKA, tuż pod belką poprzeczną.
Kolejna usterka, a właściwie błąd, dotyczy znaczka Fi 974, wydanego 30.VIII.1950 roku z okazji Wystawy Filatelistycznej "Balpex I". Wydanie to powstało poprzez nadruk techniką typograficzną tekstu BALPEX GDAŃSK 1959 na znaczkach wydanie wcześniejszego (Fi 733). Na prezentowanym znaczku występuje opisany w katalogach błąd B1 - brak ukośnej kreski nad literą N w wyrazie GDAŃSK.
Kolejna usterka dotyczy znaczka Fi 1426, pochodzącego z emisji zatytułowanej "Zwierzęta prehistoryczne", wprowadzonej do obiegu 5.III.1965 roku. Emisja ta składa się z 10 znaczków, drukowanych techniką offsetową na papierze białym, średnim, gładkim, kredowanym. Znaczki ząbkowano grzebieniowo. NA znaczku prezentowanym poniżej występuje usterka - biały okrąg w cyfrze 1.