W czasie produkcji znaczków podczas druku wielobarwnego dochodzi czasem do powstawania różnego rodzaju błędów procesu druku, m.in. polegających na niewydrukowaniu jednej lub nawet kilku barw.

Takie błędy odnotowywane przez katalogi są poszukiwane przez filatelistów i osiągają często dość wysokie ceny.  Istnieją niestety bardzo niebezpieczne fałszerstwa chemiczne polegające na usunięciu niektórych barw znaczka. Najłatwiej fałszerzom jest usunąć barwy jasne: żółte, złote, srebrne, szare, jasnoniebieskie, jasnozielone, itd. Niektóre ciemniejsze też były usuwane przez fałszerzy, którzy stosowali różne metody atakując znaczki różnymi naświetleniami, płynami czy gazami. Często działania te nie uszkadzają oryginalnej gumy, co utrudnia ekspertowi ich badanie. Pomocna jest lampa UV o obu długościach fali oraz mikroskop.

Katalog Fischera z 2019r odnotowuje istnienie znaczka Fi 3171 z brakiem barwy srebrnej, czyli z brakiem ramki i nazwy emitenta. Pochodzi on z serii „Ikony ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej” wydanej 22.04.1991r drukowanej  rotograwiurą. Il.1 przedstawia znaczek definitywny i obok taki znaczek bez barwy srebrnej, czyli bez nazwy emitenta (POLSKA) i ramki.

il.1

Kolejna ilustracja (il.2) pokazuje porównawczo dolny fragment tych znaczków.

il.2

Barwa obrazu (ikony) znaczka z błędem  różni się nieco od znaczka definitywnego – posiada więcej czerwieni, ale jest to często spotykane zjawisko przy drukach wielobarwnych drukowanych zarówno offsetem jak i rotograwiurą. Przyczyną braku jednej z barw (tu: srebrnej) są wady procesu druku, np. brak srebrnej farby przez jakiś defekt w jej podawaniu lub tymczasowy brak tej farby w kałamarzykach drukujących (farba srebrna była ostatnią z nakładanych farb  maszyną 5- kolorową).

          Trudno pogodzić się z określeniem tego błędu procesu druku jako makulatury (Fi 3171 MK), jak to czyni od kilku lat katalog Fischera.  Z punktu widzenia drukarni jest to oczywiście makulatura poligraficzna – jak wszystkie inne błędy, np. nadruki odwrócone, podwójne, skośne, na zagięciach arkusza, zaplamione, znaczki częściowo czy całkowicie nieząbkowane (przy zamówieniu znaczków ząbkowanych). Makulaturą poligraficzną są wszystkie znaczki wydrukowane niezgodnie z zaakceptowanym wzorem! Dla filatelisty jest to jednak poszukiwany „znaczek z błędem druku”. Tego błędu nie wyłapała kontrola techniczna drukarni i jest on pełnoprawnym walorem filatelistycznym, błędem procesu druku, a nie makulaturą.