Na przesyłkach listowych (listy, kartki, LW, druki itp.) występują różne elementy dokumentujące pracę poczty. Najczęściej są to potwierdzenia opłat pocztowych wniesionych za pomocą znaczków, ryczałtu, opłat gotówkowych lub adnotacji o zwolnieniu z opłaty. Obok występują datowniki i inne stemple pocztowe, czasami naklejki, cenzury, zalepki oraz inne uzupełnienia. Przesyłki z takimi licznymi elementami tworzą ciekawe całości pocztowe. Do niektórych przesyłek wykorzystuje się całostki pocztowe (np. Ck, Cp itp.) -

pamiętajmy, że całość pocztowa i całostka pocztowa to zupełnie inne znaczenia!    Niekiedy poczta używa stempelków dodatkowych. Niektóre są mało znane i rzadko używane. Na il. 1 przedstawiamy stempelek o treści „W Upt. Warszawa – Sejm adresat / skrytki nie posiada”. Z powodu niedokładnego adresu list trafił nie do Rady ds. rodziny lecz do Biura skarg Warszawa UP 133 dla szukania właściwego adresata.

 

 

il. 1 – list ze stempelkiem dodatkowym Warszawa-Sejm i powiększenie samego stempekla

      Urząd pocztowy Warszawa Sejm to UP Warszawa 133, ul. Wiejska 2/4, 00-902 Warszawa. Radę Ministrów obsługuje filia tej poczty, czyli  FUP Warszawa 133, ul. Litewska 2/4, 00-918 Warszawa. Samo biuro skarg działa pod adresem al. Ujazdowskie 1/3, 05-077 Warszawa. Ostatecznie przesyłkę „przeadresowano” na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa. (To zupełnie inny koniec 2,5 kilometrowej ulicy Nowogrodzkiej, na której drugim końcu leży słynna „siedziba” dobroci). Nowogrodzka 1/3/5 leży niedaleko FUP Warszawa 133, ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa oraz FUP Warszawa 133, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

 

il. 2 – list do Obywatela Premiera z dodatkowymi stempelkami nie pocztowymi ze słoneczkiem

     Nie wszystkie dodatkowe stempelki na przesyłkach to stempelki pocztowe. Na il. 2 przedstawiamy taki stempelek pozapocztowy. Choć słoneczko ładnie się uśmiecha, to stempelki takie samo przez się nie mogą być pokazywane w eksponatach wystawowych. Ponieważ koperta z il. 2 jest bardzo ciekawą całością pocztową, to z powodu tych innych elementów może być ozdobą na wystawach.