Koło nasze skupia sporą grupę osób, które angażują się w różnych obszarach filatelistyki.

Autorzy*
Julian Auleytner - autor licznych tekstów badawczych z zakresu historii poczty opublikowanych w polskiej (Filatelista, Przegląd Filatelistyczny) i zagranicznej prasie filatelistycznej (brytyjskiej i amerykańskiej oraz niemieckiej), kilku monografii dotyczących głównie początków poczty polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz na naszej stronie.
Janusz Berbeka - autor tekstów badawczych publikowanych w Filateliście, HBBF, Przeglądzie Filatelistycznym, Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych, Filateliście Polskim, na stronie www.i-kf.pl i innych.
Dariusz Grochowski - autor tekstów badawczych publikowanych w Przeglądzie Filatelistycznym
Bernard Jesionowski - autor tekstów badawczych publikowanych w Przeglądzie Filatelistycznym i na łamach Filatelisty
Wiesław Kostka  - autor tekstów badawczych publikowanych w Filateliście i na stronie www.i-kf.pl
Mirosław Miętus - autor tekstów z zakresu różnych działów filatelistyki, redaktor strony i-kf.pl
Bogdan Pelc - autor tekstów z zakresu historii poczty oraz dot. wydania Polska nr 1.
Piotr Pelczar - autor tekstów badawczych publikowanych w Filateliście, HBBF, Przeglądzie Filatelistycznym, na stronie www.i-kf.pl i innych.
Miłosz Rzadkosz1- autor tekstów badawczych publikowanych w Filateliście, Przeglądzie Filatelistycznym, na stronie www.i-kf.pl.
Krzysztof Siarkiewicz - autor tekstów badawczych i innych publikowanych w Filateliście, Przeglądzie Filatelistycznym i na stronie www.i-kf.pl.
Dariusz Świsulski - autor licznych tekstów na stronie internetowej, redaktor strony na FB;
Hans Vogels - autor tekstów badawczych publikowanych w Przeglądzie Filatelistycznym, na łamach Filatelisty i w zagranicznej prasie filatelistycznej;
Łukasz Wściubiak - - autor tekstów badawczych publikowanych na łamach Filatelisty;
Ryszard Zienkiewicz - autor tekstów publikowanych na łamach Filatelisty;
Jerzy Zimnicki - - autor tekstów badawczych publikowanych w Przeglądzie Filatelistycznym i na łamach Filatelisty.
1Członek i-KF do 31.12.2023r.

Członkowie PAF
Julian Auleytner - członek rzeczywisty, Prezes PAF;
Janusz Berbeka - członek rzeczywisty;
Mirosław Miętus - członek rzeczywisty;
Bogdan Pelc - członek rzeczywisty;
Roman Wikieł - członek rzeczywisty;
Hans Vogels - członek rzeczywisty zagraniczny

Działacze
Grzegorz Erbel - wiceprezes zarządu Koła
Wiesław Kostka - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła
Mirosław Miętus - Prezes zarządu Koła, wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego, były członek ZG PZF
Bogdan Pelc - członek ZG PZF;
Krzysztof Siarkiewicz - były skarbnik Koła i były wiceprezes
Dariusz Świsulski - członek zarządu Koła;
Władysław Walczak - członek Komisji Rewizyjnej Koła
Łukasz Wściubiak - sekretarz
Ryszard Zienkiewicz - członek Zarządu Okregu, były Przewodniczący GKR PZF
Jerzy Zimnicki - skarbnik Koła

Eksperci PZF
Janusz Berbeka - w zakresie wszystkich znaczków i całostek polskich, z wyłączeniem wydań lokalnych, poczt plebiscytowych i wewnątrzobozowych.
Bogdan Pelc - w zakresie znaków pocztowych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1915 roku.
Piotr Pelczar - w zakresie wszystkie całostki i formularze korespondencyjne ziem polskich.
Hans Vogels - w zakresie znaki pocztowe Portu Gdańsk.
Miłosz Rzadkosz1 - w zakresie 1) polskie całostki od odzyskania niepodległości w 1918 roku z wyłączeniem poczt plebiscytowych, Litwy Środkowej i obozowych. 2) znaczki i całostki wydań lokalnych 1944-1945.

Redaktorzy
Mirosław Miętus          - administrator i redaktor strona www.i-kf.pl
Krzysztof Siarkiewicz - strona www.facebook.com/internetowekolofil/ do 2021 r,.
Dariusz Świsulski - strona www.facebook.com/internetowekolofil/

Rzeczoznawcy
Janusz Berbeka

Wystawcy
Julian Auleytner

Dariusz Grochowski
Tadeusz Hliniak1
Bernard Jesionowski
Andrzej Kłosiński

Wiesław Kostka
Mirosław Miętus

Miłosz Rzadkosz1
Krzysztof Siarkiewicz
Dariusz Świsulski
Ryszard Zienkiewicz
Władysław Walczak
Roman Wikieł