Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Postscriptum o nadrukach na śląskich pokwitowaniach telegraficznych Ct

Jako uzupełnienie opublikowanej niespełna 2 tygodnie wcześniej notatki na temat prowizorycznych nadruków zmieniających wartość nominalną pokwitowań za nadany telegram wydanych dla polskiego Górnego Śląska [1] warto przypomnieć rarytasy polskiej filatelistyki [2] z tego tematu.

Przy wszystkich emisjach znaczków i całostek filateliści najchętniej „zabijają się” o PRÓBY dla wydania, które specjalizują.

Próby zawsze były rzadkie, trudno dostępne, drogie i rozpalające ciekawość kolekcjonerów. Prób dla niektórych wydań dotychczas jeszcze nie odkryto.

Ponieważ same „Pokwitowania” z nadrukami z przewartościowaniami nominału śląskich Ct są rzadkie same w sobie, to ich próby są tym bardziej wielką rzadkością. Niektóre próby znaczków lub całostek znamy w niewielu, ale jednak iluś tam egzemplarzach, a przykłady prób nadruków śląskich Ct znamy dotychczas wyłącznie w pojedynczych walorach! Do tego próby te odbite zbiorowo na trzech stronach papieru są prawie ewenementem w dokumentacji pocztowej.

Należy traktować je, jak klejnoty polskiej filatelistyki i dlatego przypominamy ich wygląd oraz proponujemy umieścić je w GALERII i-kf. Wygląd przykładowo pokazanych odbitek próbnych i opisy w [2] mówią same za siebie.

Warto, by kiedyś powstał eksponat wystawowy na temat wszystkich pokwitowań telegraficznych, jako dział już całkowicie zamknięty. Nie tylko same pokwitowania, ale również telegramy przeszły już do historii poczty i nie są obecnie używane. Telegramy zastąpiono brzydkimi SMS-ami.

Literatura
[1] Pelczar P., Nowy typ przedruku wartości na pokwitowaniu telegraficznym – dwukrotne przewartościowanie dla polskiego Górnego Śląska, Przegląd Filatelistyczny 2013, s. 509-511.
[2] Berbeka J., Stempelki zmieniające wartość nominalną i rodzaj waluty na pokwitowaniach telegraficznych Ct 10-12 dla G. Śląska, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2004, nr 7, s. 8-14.

Jesteś tutaj: START | Całostki i formularze | Postscriptum o nadrukach na śląskich pokwitowaniach telegraficznych Ct