Tematem niniejszego artykułu jest FAŁSZERSTWO, czyli fantazyjny fałszywy niby-nadruk na kartkach pocztowych umiejętnie nadanych w obiegu pocztowym na szkodę poczty. Tym ciekawym i ważnym tematem debiutuje jego Autor  -  Kol. Dariusz Wysocki.
Takie przykładowe nadruki pokazał też Kol. Piotr Pelczar w Przeglądzie Filatelistycznym Fischera w roku 2016.


Oprócz stempelka pokazanego poniżej przez Kolegę Wysockiego, istniały też inne, jak dwa rodzaje FALSÓW pokazane w broszurce o PRZEWARTOŚCIOWANIACH bytomskich (Zeszyt Specjalny Fischer 2009). Zdarzyły się też fałszywe nadruki na kopertach Ck. Zdaniem Kol. Pelczara, znanego eksperta PZF z zakresu całostek polskich "...warto i te kartki pokazać zbieraczom, jako ostrzeżenie przed kupowaniem rzadkości".

 

Posiadam w swoim zbiorze całostki polskie Cp 680c ( il.1,2,3,4), Cp 775 (il.6) oraz Cp 803 (il.8,9) z nadrukiem nowej wartości 5 zł., wykonanym na szkodę poczty polskiej. Kartki Cp 680c posiadają przedruk wykonany najprawdopodobniej  stempelkiem gumowym (il.5). Całostki Cp 775 oraz Cp 803 sfałszowano za pomocą prymitywnego odręcznego przedruku w barwach Cp 775 - niebieskiej (il.7) a Cp 803 - czerwonej (il.10).

Wszystkie przedstawione poniżej całostki przeszły obieg pocztowy w latach 1983-1988. Tylko jedna pozycja (Cp 775, il.6) została wychwycona przez pracownika Poczty Polskiej i opatrzona stosownym stempelkiem dopłaty T.
Warto nadmienić, że wszystkie opisane całostki pochodzą ze zbioru znanego łódzkiego filatelisty  P. Jerzego Tokara, ale nie sugerujemy autorstwa tych nadruków.

Il.1.

Il.2.

Il.3.

Il.4.

Il.5.

Il.6.

Il.7.

Il.8.

Il.9.

Il.10.