Kupiłem niedawno kilkadziesiąt całości a wśród nich znalazłem ciekawą kartkę pocztową Fi Cp 140 z kasownikiem okolicznościowym: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Warszawa  2–15.VIII.1955
Nie sama jednak kartka jest najciekawsza lecz jej treść. Wspomniana kartka zawiera bowiem korespondencję Aleksandra

Śnieżko skierowaną do Profesora Stanisława Miksteina. Kartka została wysłana w dniu 10.08.1955 roku z Warszawy do Krakowa. Jest to bardzo ciekawy moment bo A. Śnieżko  był w roku 1955 organizatorem Wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji, które otwarte zostało w 1956 roku.

W treści A. Śnieżko informuje Profesora o kontaktach z innym zasłużonym filatelistą, inżynierem Jerzym Zadurowiczem, wydawcą i redaktorem naczelnym Ilustrowanego Kuriera Filatelistycznego, który ukazywał się przed II wojną światową we Lwowie. Wspomina też o perypetiach z zaproszeniami na otwarcie Wystawy Międzynarodowej. Korespondencja zakończona jest ręcznym podpisem nadawcy kartki. 
  A oto kopie obu stron  kartki:

   Myślę, że warto taki eksponat zachować od zapomnienia,  szczególnie w  okresie obchodzenia 100 letniej rocznicy powołania Muzeum Poczty i Telekomunikacji.