Świat Erek,  rok 2021, numer 5 (316)

Szczęsnowicz Radosław Kolejna „galicyjska” nalepka z tekstem na marginesie81
Bartkowiak Henryk W maju po nowemu82-83
Bukczyński Maciej Wystawa w Oławie83
Rejnowski Bronisław Historyczne daty84
Madej Piotr Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VllI85
Zając Jacek Austriacka nalepka polecenia „Kalwaria Zebrzydowska 2” użyta w 1928 roku86
Zając Jacek Kolejna ciekawostka z Krakowa - nalepka „czerwona” z 1920 roku87
Zając Jacek Galicyjska nalepka polecenia „Żerosławice”87-88
Zając Jacek GG -nalepka polecenia z Krakowa - „Banku Kredytowego”88
Szczęsnowicz Radosław Jakie były nakłady pierwszych polskich nalepek okolicznościowych? (5)89-92
Bartkowiak Henryk Niemieckie urzędy pocztowe z okresu okupacji (1939 -1945) o charakterze bankowym93
Bartkowiak Henryk Niemiecki ambułans pocztowy Berljn - Marienburg z 1933 roku93
Geras Jan „Breslau” - dzielnice - uzupełnienie93
Bartkowiak Henryk Prowizoryczne stemple polecenia z 1945 -1947 z rejonu Warmii i Mazur94-95
Madej Piotr Usterki czy ciekawostki ?96
Żak Grzegorz „Masowi nadawcy” z lat dawnych97
Jakowiec Henryk Prywatny operator pocztowy z Piotrkowa Trybunalskiego97
Wnęk Lech Ciekawy błąd na nalepce z Warszawy98
Jakowiec Henryk Nowy znaczek polecony „envelo” ze Szczecina98
Bartkowiak Henryk Urodzinowe „envelo”98
Malendowicz Ludwik K. Klasyczna odwrotka winięty znaczka poleceniowego Kolumbii z roku 191799
Bartkowiak Henryk Zaczynamy!100

Copyright ©2016-2024 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.