Lista publikacji dla: RZADKOSZ Miłosz
(50 poz.)
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Z warsztatu zbieracza całostek. Uwagi nt. przedruku na całostce Cp Fi. 119, Filatelista, 2009, nr 11(1045), s. 28-29
Walocha Jerzy, Rzadkosz Miłosz, Ck 49 bez czarnej barwy, Filatelista, 2010, nr 1(1047), s. 22
Rzadkosz Miłosz, Sobus Roman, Kontrola dewizowa w Polsce w latach 1936-1939, Filatelista, 2012, nr 3(1073), s. 117-123
Rzadkosz Miłosz, Niekatalogowany typ nadruku na Cp 104, Filatelista, 2013, nr 3(1085), s. 129
Rzadkosz Miłosz, Niekatalogowany błąd Cp 613 z odwrotnie wydrukowaną barwą czarną, Filatelista, 2013, nr 4(1086), s. 195
Rzadkosz Miłosz, Ciekawy błędodruk Cp 811, Filatelista, 2013, nr 5(1087), s. 246
Rzadkosz Miłosz, Cp 463 z podwójnie wydrukowaną barwą czerwoną, Filatelista, 2013, nr 7(1089), s. 361
Rzadkosz Miłosz, Cp 627 z odwrotnie wydrukowaną barwą ciemnobrązową, Filatelista, 2013, nr 8(1090), s. 417
Rzadkosz Miłosz, Makulaturowa Cp 887 bez barwy czarnej i jasnobrązowej, Filatelista, 2013, nr 8(1090), s. 417
Rzadkosz Miłosz, Nieznane stemple cenzury z września 1939 roku, Filatelista, 2013, nr 9(1091), s. 480-481
Rzadkosz Miłosz, Odmiany nadruków nowego nominału na CP 107, Filatelista, 2013, nr 10(1092), s. 514-516
Rzadkosz Miłosz, Sobus Roman, Kontrola dewizowa w Polsce po II wojnie światowej, Filatelista, 2014, nr 1(1095), s. 10-20
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Rzekomy brak barwy na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 3, s. 128-130
Rzadkosz Miłosz, Znaczek za 1 milion Mk (Fi 180) z podwójnym ząbkowaniem poziomym, na liście poleconym z Królewskiej Huty do Frankfurtu, Filatelista, 2014, nr 3(1097), s. 128-129
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Polskie kartki pocztowe przerobione na nieznane dotąd pocztowe formularze kartkowe dla obsługi wydawania paczek w okupowanej Łodzi w 1940 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 10, s. 463-466
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperta nakładu nieurzędowego w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 3, s. 139
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla listów przekazowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 3, s. 139
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla listów zleceniowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 179-181
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperta dla przesyłania przekazów, formularz numer druku 692, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 280-281
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla odsyłania kart listowych Feuille d’avis, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 281-282
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe. Część I - Beznaczkowe formularze kopert (Fk) do 1939 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 3, s. 130-137
Rzadkosz Miłosz, Witek Krzysztof, Korespondencja z Pawiaka - formularze, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 206-210
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 229
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe. Cześć II - Bezznaczkowe formularze kopert (Fk) od 1939 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 230-239
Kłosiński Andrzej, Rzadkosz Miłosz, Stemple poczt polowych w 1939 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 298-300
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Oznaczenia "WZÓR" na polskich całostkach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 374-378
Rzadkosz Miłosz, Aleksandrów Kujawski - niekatalogowana kartka pocztowa za 7,5 fen wydania lokalnego z 1918 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 9, s. 417-418
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Kartka Cp 62 z podwójnym nadrukiem nowej wartości, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 178-179
Rzadkosz Miłosz, Witek Krzysztof, Korespondencja z Pawiaka - oznaczenia cenzury, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 180-182
Niewrzęda Andrzej, Rzadkosz Miłosz, Błędy oraz usterki na kartkach pocztowych Cp 160, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 7, s. 317-318
Walocha Jerzy, Michalczyk Mieczysław, Rzadkosz Miłosz, A fałszerze nadal grasują... coraz bezczelniej i coraz prymitywniej. Zwłaszcza na allegro.pl, Filatelista, 2017, nr 9(1139), s. 513-515
Rzadkosz Miłosz, Walisch Stanisław, Odmiana III typu nadruku wydania lokalnego w Rudniku nad Sanem z 1944 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 11, s. 497-498
Okniński Roman, Rzadkosz Miłosz, Stempel opłaty doręczeniowej poczty samorządowej w getcie w Nowym Sączu, Filatelista, 2018, nr 1(1143), s. 32-33
Mann Adam, Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Stempelki X na całostkach "sprawa służbowa", Filatelista, 2018, nr 2(1144), s. 88-89
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Katalogowanie formularzy pocztowych na użytek filatelistów, nie pocztowców, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 4, s. 165-168
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Formularze pocztowe "poświadczenie odbioru" druki nr 21, 24, 52 i 243, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 4, s. 169-171
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Polskojęzyczne kartki do celów hydrograficznych z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 5, s. 205-207
Niewrzęda Andrzej, Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Odmiany, błędy i makulatura kartek Cp 456-457 "Czterej pancerni i pies", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 5, s. 207-209
Walocha Jerzy, Rzadkosz Miłosz, Poczty gołębie w Polsce. Przyczynek do skatalogowania całości, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 146-148
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Chorągiewki do worków pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 336-337
Walocha Jerzy, Rzadkosz Miłosz, Niekatalogowane ciekawostki: znaczka o nominale 5 mk z wydania obiegowego Fi. 85-96B, znaczka o nominale 10 zł z wydania obiegowego „Kultura poslkaI” oraz o nominale 1 zł z wydania obiegowego „Piekno Polski” Fi. 631, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 12, s. 438-439
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, SARNY na Kresach pod sowiecką okupacją 1939-1941 - unieważnienia znaku opłaty kartek pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 1, s. 24-26
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Odkrycie nowego rodzaju całostki - pokwitowania telegraficznego z prowizorycznym warszawskim nadrukiem „400-MREK-*” na formularzu bezznaczkowym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 2, s. 65-68
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Najstarsze znane prowizoryczne potwierdzenie nadania kilku telegramów z 1920 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 5, s. 191
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Całostki nieurzędowe z polskojęzycznymi napisami z terenu ZA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 7, s. 297
Rzadkosz Miłosz, Kielbasa-Schoeni Adam, Praca dyplomowa Czesława Słani użyta jako znaczek pocztowy, Filatelista, 2021, nr 7(1185), s. 410-412
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Próby Fi 240 oraz Murnau Fi. 15, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 1, s. 10-11
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Dodatkowe stempelki pocztowe używane w przypadku przesyłek niedoręczalnych źle zaadresownych - przyczynek, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 3, s. 108-112
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Wydanie znaczków dopłatnych „Trąbka pocztowa” Fi D 104-110, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 3, s. 112-115
Rzadkosz Miłosz, Walocha Jerzy, Czy lokalny nadruk groszy z Gubina (typ 40) był rzeczywiście dystrybuowany w Gubinie, a nie w Pile?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 5, s. 184-187

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.