Lista publikacji dla: PELCZAR Piotr
(599 poz.)
Pelczar Piotr, Fałszerstwa w naszych zbiorach, Filatelista, 1989, nr 7(789), s. 164
Pelczar Piotr, "Doklejki" na całostkach, Filatelista, 1989, nr 22(804), s. 519
Pelczar Piotr, Błędnie o błędach Ck 84, Filatelista, 1989, nr 23(805), s. 545
Pelczar Piotr, Inflacja na całostkach, Filatelista, 1990, nr 12(818), s. 192-193
Pelczar Piotr, Klasyfikacja Cp 78 z I. Mościckim, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 1991, nr 1/4(115/118), s. 17-18
Pelczar Piotr, Trzy typy "łódzkich" kart pocztowych, Filatelista, 1991, nr 3(821), s. 54-55
Pelczar Piotr, Ukazały się. Całostki, Filatelistyka, 1991, nr 6(14), s. 154-155
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy, Filatelistyka, 1991, nr 6(14), s. 155
Pelczar Piotr, Odmiany techniki drukowania kart pocztowych, Filatelista, 1991, nr 6(824), s. 129-131
Pelczar Piotr, Listy-opinie-repliki. Kilka słów o formularzach, Filatelistyka, 1991, nr 9(17), s. 232
Pelczar Piotr, Nadruki nowej wartości na kartkach pocztowych "Wit Stworz", Filatelistyka, 1991, nr 11(19), s. 282-283
Pelczar Piotr, Kart pocztowe z kolumną Zygmunta III Wazy, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 1992, nr 1/4(119/122), s. 16-21
Pelczar Piotr, Listy-opinie-repliki. Całostka PWM czy lokalna?, Filatelistyka, 1992, nr 1(21), s. 16
Pelczar Piotr, Apel do sołtysów czyli Cp 172 z nadrukiem, Filatelistyka, 1992, nr 2(22), s. 50-51
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Bydgoska frankatura na Ck 72, Filatelistyka, 1992, nr 4(24), s. 130
Pelczar Piotr, Międzynarodowy Bieg Kolarski (próba specjalizacji znaczka nr kat. 455), Filatelistyka, 1992, nr 5(25), s. 158-160
Pelczar Piotr, Kart "łódzkich" ciąg dalszy, Filatelista, 1992, nr 5(835), s. 135
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Barwy napisu "POCZTÓWKA" na całostkach obozowych, Filatelistyka, 1992, nr 6(26), s. 201-202
Pelczar Piotr, O pokwitowaniach telegraficznych (VCt, Ct, FCt), Filatelistyka, 1992, nr 7(27), s. 240-241
Pelczar Piotr, Karta Cp 105 i jej losy, Filatelistyka, 1992, nr 8(28), s. 266-267
Pelczar Piotr, O formularzach pocztowych, Filatelistyka, 1992, nr 10(30), s. 334-336
Pelczar Piotr, Odmiany pierwszych kopert pocztowych PRL, Filatelistyka, 1992, nr 11(31), s. 378-380
Pelczar Piotr, Listy, opinie, repliki. Filateliści, ratujmy się!, Filatelistyka, 1992, nr 11(31), s. 384-385
Pelczar Piotr, Całostki obozowe - niezgodność wymiarów JN Cp 1, Filatelistyka, 1992, nr 12(32), s. 403
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Znaczki pocztowe, Filatelistyka, 1992, nr 12(32), s. 422
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Stemple okolicznościowe, Filatelistyka, 1992, nr 12(32), s. 422
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się.. Całostki, Filatelistyka, 1992, nr 12(32), s. 422-423
Pelczar Piotr, Definicja filatelistyki, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 1993, nr 1/4(123/126), s. 37-38
Pelczar Piotr, Zbierajmy prekursory całostek, Filatelistyka, 1993, nr 1(33), s. 10-11
Pelczar Piotr, Ck46 z dodrukami PZMot-u, Filatelistyka, 1993, nr 1(33), s. 16
Pelczar Piotr, Król Batory i ujednolicanie Ck73, Filatelistyka, 1993, nr 2(34), s. 43-44
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się. Całostki, Filatelistyka, 1993, nr 2(34), s. 66-67
Pelczar Piotr, Jeszcze o przemilczanych cenzurach, Filatelistyka, 1993, nr 3(35), s. 83-84
Pelczar Piotr, Polskie całostki i ekscałostki kresowe, Filatelistyka, 1993, nr 4(36), s. 112-113
Pelczar Piotr, Całostki Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, 1-4, Filatelistyka, 1993, nr 4(36), s. 125-128
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupa zbieraczy . Całostki i formularze, Filatelistyka, 1993, nr 5(37), s. 168
Pelczar Piotr, Formaty Cp 5x2 z obozu Gross-Born, Filatelista, 1993, nr 5(847), s. 158
Pelczar Piotr, Kropkomania i kolorkowanie na całostkach, Filatelista, 1993, nr 5(847), s. 170
Pelczar Piotr, Całostki Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, 5-8, Filatelistyka, 1993, nr 6(38), s. 197-200
Pelczar Piotr, Pocztowy formularz służbowy, Filatelistyka, 1993, nr 6(38), s. 212
Pelczar Piotr, Próba (?) Cp 178 "Żóraw" z beleczką, Filatelista, 1993, nr 6(848), s. 191-192
Pelczar Piotr, Przewartościowania "bytomskie", Filatelista, 1993, nr 6(848), s. 208
Pelczar Piotr, Całostki Generalnego Gubernatorstwa, 9-12, Filatelistyka, 1993, nr 7-8(39-40), s. 233-244
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się. Całostki, Filatelistyka, 1993, nr 7-8(39-40), s. 253-255
Pelczar Piotr, Fałszerstwo karty Wolnego Miasta Gdańska, Filatelista, 1993, nr 7-8(849-850), s. 229-230
Pelczar Piotr, Całostki Generalnego Gubernatorstwa, 13-16, Filatelistyka, 1993, nr 9(41), s. 273-284
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się. Całostki, Filatelistyka, 1993, nr 9(41), s. 289-290
Pelczar Piotr, Różnice papieru Cp 668, Filatelista, 1993, nr 9(851), s. 287
Pelczar Piotr, Dziurkowane Ck 85- służbowa korespondencja pocztowa, cz. I, Filatelista, 1993, nr 11(853), s. 363-364
Pelczar Piotr, Fałszerstwo (?) kart z nadrukiem "krakowskim", Filatelistyka, 1993, nr 12(45), s. 352
Pelczar Piotr, Austriackie formularze kartkowe z przełomu XIX i XX wieku, Filatelistyka, 1993, nr 12(45), s. 362-364
Pelczar Piotr, Dziurkowane Ck 85- służbowa korespondencja pocztowa, cz. II, Filatelista, 1993, nr 12(854), s. 397-398
Pelczar Piotr, Całostki Generalnego Gubernatorstwa, 17-20, Filatelistyka, 1993, nr 10-11(42-43), s. 321-324
Pelczar Piotr, O kartkach "Wit Stworz" raz jeszcze, Filatelistyka, 1993, nr 10-11(42-43), s. 335
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupa zbieraczy. Całostki i formularze (4), Filatelistyka, 1993, nr 10-11(42-43), s. 337-338
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Całostki, Filatelistyka, 1993, nr 10-11(42-43), s. 339
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Zapowiedzi wydawnicze. Całostki, Filatelistyka, 1993, nr 10-11(42-43), s. 341-342
Pelczar Piotr, Oszukańcze antydatowania kart z przewartościowaniami "bytomskimi", Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 1994, nr 1/4(127/130), s. 24-25
Pelczar Piotr, Prowizoria erkowe, Filatelista, 1994, nr 1(855), s. 9-10
Pelczar Piotr, Pocztowe formularze służbowe w korespondencji prywatnej, Filatelistyka, 1994, nr 1(46), s. 40-41
Pelczar Piotr, Prekursory całostek polskich z terenu Wielkopolski, Filatelista, 1994, nr 2(856), s. 52-53
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się - całostki, Filatelistyka, 1994, nr 2-3(47-48), s. 87-90
Pelczar Piotr, Karty korespondencyjne z Pawiaka, Filatelistyka, 1994, nr 2-3(47-48), s. 95-97
Pelczar Piotr, Dziurkowane Ck 84… i Ck 85, Filatelista, 1994, nr 3(857), s. 93-94
Pelczar Piotr, Karty pocztowe z "Brzeźna", Filatelista, 1994, nr 4(858), s. 129-130
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się - całostki, Filatelistyka, 1994, nr 4(49), s. 133-134
Pelczar Piotr, Kolejny wariant fałszywej karty pocztowej, Filatelista, 1994, nr 6(860), s. 200
Pelczar Piotr, Pierwsze polskie karty pocztowe i ich typy, Filatelista, 1994, nr 7-8(861-862), s. 256-262
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Całostki - ukazały się, Filatelistyka, 1994, nr 9(54), s. 309-310
Pelczar Piotr, Techniki przedruku całostek polskich na całostki GG, Filatelistyka, 1994, nr 10(55), s. 361-362
Pelczar Piotr, Listy-opinie-repliki. Tzw. "nadruki z Oleszna" wytworem spekulantów, Filatelistyka, 1994, nr 11(56), s. 374
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Całostki - ukazały się, Filatelistyka, 1994, nr 11(56), s. 396-397
Pelczar Piotr, Techniki przedruku całostek polskich na całostki GG, cd, Filatelistyka, 1994, nr 11(56), s. 404-406
Pelczar Piotr, Nowości Poczty Polskiej. Ukazały się - całostki, Filatelistyka, 1994, nr 12(58), s. 441-442
Pelczar Piotr, Całostki i formularze (5), Filatelistyka, 1994, nr 12(58), s. 442
Pelczar Piotr, Fałszerstwo karty pocztowej Cp 114, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 1995, nr 1/2(131/132), s. 47-50
Pelczar Piotr, Koperta pocztowa ze znakiem opłaty "Mapa Polski wg Atlasu Katalońskiego" (Ck 90) i jej fałszerstwa na szkodę poczty (Ck 80F), Filatelistyka, 1995, nr 1(59), s. 4-9
Pelczar Piotr, Fałszerstwa na szkodę poczty, Filatelista, 1995, nr 3(869), s. 89-90
Pelczar Piotr, Uzupełnienie informacji o fałszywych kopertach Ck 90F, Filatelistyka, 1995, nr 3(61), s. 135-136
Pelczar Piotr, Skasowania okolicznościowe a nominał znaczka, Filatelista, 1995, nr 5(871), s. 157-158
Pelczar Piotr, Podwójny nadruk lokalny Tarnów typ II na kartce pocztowej, Filatelistyka, 1995, nr 5-6(63-64), s. 208
Pelczar Piotr, Fałszywe koperty ze znaczkiem opłaty "Mapa Polski wg Atlasu Katalońskiego" Ck 90 F, Filatelista, 1995, nr 6(872), s. 187-188
Pelczar Piotr, Ewidencja nadruków na całostkach, Filatelista, 1995, nr 7(873), s. 233
Pelczar Piotr, Błąd cięcia karty GG nr PZP 9, Filatelista, 1995, nr 7(873), s. 233
Pelczar Piotr, Znaki pocztowe pod lupą zbieraczy. Podwójny druk barw zielonych na Cp 859, Filatelistyka, 1995, nr 9(67), s. 479
Pelczar Piotr, Taxe Perque na Cp 1065, Filatelista, 1995, nr 10(876), s. 356-357
Pelczar Piotr, Różności nalepek polecenia, Filatelistyka, 1995, nr 11-12(69-70), s. 642
Pelczar Piotr, Nie katalogowane formularze paczkowe używane przez firmę "Pantarei", Filatelista, 1996, nr 1(879), s. 13-16
Pelczar Piotr, Wojna o stempel pocztowy., Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 2000, nr 1(1), s. 33-34
Pelczar Piotr, Via Condor, Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 2001, nr 1(3), s. 66-69
Pelczar Piotr, Nieznana kartka pocztowa wydania "krakowskiego", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2002, nr 3, s. 42-44
Pelczar Piotr, Dziwne losy Cp 102 I, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2002, nr 3, s. 44
Pelczar Piotr, A jednak to nowa całostka krakowska, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 3, s. 46-47
Pelczar Piotr, Cp 32 druk poczwórny, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 5, s. 46
Pelczar Piotr, Obóz pracy w Mysłowicach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 5, s. 46-47
Pelczar Piotr, Cp 1-3, typy nadruków, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 5, s. 47
Pelczar Piotr, Koniec całostek wielkonakładowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 8, s. 26
Pelczar Piotr, Karta karcie nierówna, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 9, s. 19
Pelczar Piotr, Grafika Ck87 - Bolesław II Szczodry, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2003, nr 11, s. 42
Pelczar Piotr, Zeszycik znaczkowy "Stan wojenny a poczta", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2004, nr 1, s. 38-39
Pelczar Piotr, Szkodnicy uważajcie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2004, nr 1, s. 43
Pelczar Piotr, Odmiana wirnika PMW nr 28-102, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 2, s. 27
Pelczar Piotr, Odmienności ilustrowanych kart pocztowych z Henrykiem Sienkiewiczem i prawidłowe katalogowanie Cp 50, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 3, s. 21-28
Pelczar Piotr, AEROfilatelistyka. Koperty Lotnicze, Filatelista, 2006, nr 6(1004), s. 296-297
Pelczar Piotr, Radomsko - Miejska Poczta Samorządowa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 10, s. 27
Pelczar Piotr, AEROfilatelistyka Koperty do Listów Lotniczych, Filatelista, 2006, nr 10(1008), s. 528-529
Pelczar Piotr, Makulaturowe karty z Henrykiem Sienkiewiczem (Cp 50) z nakładu pierwszego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 11, s. 14-17
Pelczar Piotr, Pokwitowania telegraficzne - niekatalogowane przewartościowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 2, s. 66-68
Pelczar Piotr, Pokwitowania telegraficzne - niekatalogowane przewartościowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 2, s. 66-68
Pelczar Piotr, Pokwitowania telegraficzne - różne kasowania znaku opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 3, s. 108-109
Pelczar Piotr, Projektowanie pierwszej polskiej serii kart ilustrowanych - Cp50, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 4, s. 161-166
Pelczar Piotr, Najrzadsza całostka polska - Cp 50 z napisem "CZARNKOWA", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 5, s. 210-217
Pelczar Piotr, Eks-całostki w nowym ujęciu katalogowym - część I, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 6, s. 257
Pelczar Piotr, Całostki na poczcie peronowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 6, s. 258
Pelczar Piotr, Cp 121 I z nadrukiem podwójnym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 6, s. 259
Pelczar Piotr, Całostki w MURNAU - część 1, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 7, s. 302-304
Pelczar Piotr, Katalogujemy eks-całostki koperty - część 2, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 7, s. 304-306
Pelczar Piotr, Ciekawe losy Ck9 jako eks-całostki. Próba katalogowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 9, s. 394-397
Pelczar Piotr, Murnau (część 2) - całostki z dodatkową pieczęcią niepocztową, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 9, s. 398
Pelczar Piotr, Kiedy wykonano najstarsze kasowania na kartach Cp 5, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 9, s. 399-400
Pelczar Piotr, Opłaty ryczałtowe to nie całostki, Murnau - część 3, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 10, s. 446
Pelczar Piotr, Kupony na odpowiedź to też - całostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 10, s. 447-448
Pelczar Piotr, Pseudocałostka - copernicana, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 10, s. 448
Pelczar Piotr, Liniatury adresowe na całostkach Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 11, s. 491-493
Pelczar Piotr, Uzupełnienie o eks-CK 9, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 11, s. 493
Pelczar Piotr, Murnau - napisy "POCZTÓWKA" na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 12, s. 537-540
Pelczar Piotr, Odmiany tekstu XXII na formularzach kartkowych GG dla Versandstelle Krakau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 1, s. 27
Pelczar Piotr, Pierwszy nakład służbowego formularza pocztowego dla pocztowego biura celnego GG w Krakowie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 2, s. 69-71
Berbeka Janusz, Pelczar Piotr, Errata do opracowania "O Cp 1-3 prawie wszystko" (Zeszyt Specjalny nr 2 "Przeglądu Filatelistycznego"), Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 3, s. 113-114
Pelczar Piotr, Różne konta bankowe na kopertach dla Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 5, s. 226-227
Pelczar Piotr, Koperty z oflagów. Niekatalogowana koperta ze znakiem opłaty z Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 6, s. 256-258
Pelczar Piotr, Cp 492 bez barwy zółtopomarańczowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 6, s. 258
Pelczar Piotr, Herby, Królestwo Polskie i orły na pierwszych polskich całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 8, s. 338-342
Pelczar Piotr, Unikat - korespondencyjny formularz służbowy poczty Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 8, s. 355-356
Pelczar Piotr, Fałszerstwo - rzekoma całostka z Auschwitz, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 9, s. 404-405
Pelczar Piotr, Austriackie całostki wieloznaczkowe. Kartki pocztowe dwuznaczkowe z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 9, s. 405-407
Pelczar Piotr, Od papieru czerpanego do ….. znaczka, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 10, s. 435-438
Pelczar Piotr, Pseudocałostki - austriacka poczta statkowa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 10, s. 453
Pelczar Piotr, Kiedyś z całostek zbierano - wycinki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 11, s. 482
Pelczar Piotr, Fałszerstwa całostek Ck 1-2 z Królestwa Polskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 11, s. 490-491
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy, Klasyfikacja katalogowa kartek Cp-50, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 11, s. 503
Pelczar Piotr, Retusze (?) klisz drzeworytniczych z Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 12, s. 538-539
Pelczar Piotr, Mały format koperty Królestwa Polskiego z czarnym znakiem opłaty 10 kop. - odkrycie po latach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 12, s. 540-541
Pelczar Piotr, Dwuznaczkowe polskojęzyczne całostki austriackie - koperty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 12, s. 542-543
Pelczar Piotr, Brak barwy niebieskiej na Cp 262, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 1, s. 16
Pelczar Piotr, Fałszerstwa całostki Ck 3 z Królestwa Polskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 1, s. 17-18
Pelczar Piotr, Kolejne dwuznaczkowe kartki austriackie z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 1, s. 18-19
Pelczar Piotr, Sprostowanie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 1, s. 19-20
Pelczar Piotr, Austriackie kartki dwuznaczkowe c.d., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 2, s. 53
Pelczar Piotr, Kartki z prowizorycznymi przewartościowaniami bytomskimi z 1982 i 1983 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 2, s. 65-80
Pelczar Piotr, Świąteczny formularz kartkowy z internowania w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 3, s. 106
Pelczar Piotr, Kartki z prowizorycznymi przewartościowaniami bytomskimi z 1982 i 1983 roku - część 2 (zakończenie), Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 3, s. 113-128
Pelczar Piotr, Czy mała koperta Ck 5 to unikat?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 4, s. 169-171
Pelczar Piotr, Odmiany barw Cp 303, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 4, s. 171
Pelczar Piotr, Retusze znaczków opłaty z Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 5, s. 201
Pelczar Piotr, Ilustracje drzeworytnicze na kartach pocztowych Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 5, s. 202-203
Pelczar Piotr, Pierwsza ilustracja dla kartek pocztowych z Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 5, s. 203-206
Pelczar Piotr, Pseudocałostka wojskowa z Iraku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 5, s. 219
Pelczar Piotr, Oszukańcze przewartościowania całostek to nie denominacja., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 6, s. 245
Pelczar Piotr, Kartka Cp 55 - abklacz ilustracji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 6, s. 246
Lachowicz Krzysztof, Pelczar Piotr, Świąteczne formularze bożonarodzeniowe internowanych w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 6, s. 246-247
Pelczar Piotr, Niekatalogowana kartka Cp 148 z brakiem barwy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 6, s. 248
Pelczar Piotr, Czy w łódzkim getcie wydawano całostki? Fałszywa koperta Ck., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 7, s. 295-297
Pelczar Piotr, Abklatsch na Cp 94, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 7, s. 297-298
Pelczar Piotr, Niekatalogowana kartka Cp 803 drukowana podwójnie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 7, s. 298
Pelczar Piotr, FIS - znaczki i stemple na pseudocałostce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 7, s. 298
Pelczar Piotr, Lokalne kartki pocztowe z nadrukiem z Rudnika nad Sanem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 8, s. 343-346
Pelczar Piotr, Pocztowe unieważnienia całostek - eksCp 95, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 8, s. 347-348
Pelczar Piotr, Odmiany barwy na kartce Cp 455, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 8, s. 348
Pelczar Piotr, Kolejny egzemplarz koperty ze znaczkiem opłaty Cebulka z Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 9, s. 390-391
Pelczar Piotr, Wielobarwna kartka bożonarodzeniowa dla polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 9, s. 391-392
Pelczar Piotr, EksCk 94 do wydawania abonamentu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 9, s. 392
Pelczar Piotr, EksCk 87 z apelem "Zostań filatelistą", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 9, s. 393
Pelczar Piotr, Konkurs: Kto posiada całe arkusze drukarskie całostek?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 9, s. 393
Pelczar Piotr, Święty Józef Sebastian Pelczar - projekt Cp 1107, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 10, s. 432-433
Pelczar Piotr, EksCk 91 po unieważnieniu wirnikiem "zerówkowym", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 10, s. 433-434
Pelczar Piotr, Niekatalogowana wielkanocna kartka świąteczna żołnierzy polskich internowanych w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 11, s. 483-484
Pelczar Piotr, EksCk 90 do wydawania abonamentu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 11, s. 484
Pelczar Piotr, Arkusze drukarskie współcześnie drukowanych kartek pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 11, s. 494
Pelczar Piotr, Barwy na Cp 5050, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 11, s. 495
Pelczar Piotr, Kartka dla internowanych w Szwajcarii z obiegu pocztowego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 12, s. 534
Pelczar Piotr, Unieważniona lub celowo uszkodzona Ck 86 w obiegu pocztowym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 12, s. 535
Pelczar Piotr, Herb Lwowa z oflagu Gross Born - studium jednej całostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 12, s. 536-539
Pelczar Piotr, Kartki z lokalnymi nadrukami unaradawiającymi z Sosnowca, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 1, s. 27-31
Pelczar Piotr, Kartka Cp 891 z niekatalogowanym błędem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 1, s. 31
Pelczar Piotr, Abklacz na kartce olimpijskiej Gross Born, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 75
Pelczar Piotr, Kolejny egzemplarz próby kartki Cp 50 z Henrykiem Sienkiewiczem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 75-76
Pelczar Piotr, Niekatalogowana koperta Ck 68 bez barwy czerwonej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 76
Pelczar Piotr, "Z warsztatu zbieracza całostek..", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 77-80
Pelczar Piotr, …o ostatniej kartce pocztowej z Murnau słów kilka - studium jednej całostki, Cp "Kraty", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 77-80
Pelczar Piotr, "Z warsztatu zbieracza całostek …" i … o ostatniej kartce pocztowej z Murnau słów klika - studium jednej całości, Cp "Kraty", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 3, s. 123-128
Pelczar Piotr, Niekatalogowana koperta Ck 78 bez znaku opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 3, s. 129
Pelczar Piotr, Brak barwy czarnej na kartce Cp 425, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 3, s. 129
Pelczar Piotr, Arkusz drukarski kartek Cp 68, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 172
Pelczar Piotr, Makulaturowe kartki z brakiem barw, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 173
Pelczar Piotr, O eksCk 94 raz jeszcze, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 174
Pelczar Piotr, Pseudocałostka koperta ze "znaczkiem", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 174
Pelczar Piotr, Pocztowe koperty lotnicze, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 175
Pelczar Piotr, Przypadkowe kropki na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 4, s. 175
Pelczar Piotr, Czysta koperta eksCk 9 z powojennym unieważnieniem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 5, s. 219
Pelczar Piotr, Uwaga na pseudocałostki turystyczne oferowane jako próby całostek, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 5, s. 219-220
Pelczar Piotr, Abklacz na służbowym formularzu kartkowym GG dla biura przesyłek zagranicznych upt. Warschau C1, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 5, s. 220
Pelczar Piotr, Jakiego koloru był "RUDY"?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 5, s. 221
Pelczar Piotr, Niekatalogowany napis tekstowy na formularzu kartkowym GG dla Versandstelle Krakau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 269
Pelczar Piotr, Kartka Generalnego Gubernatorstwa z brakiem znaków opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 270
Pelczar Piotr, Lokalne nadruki z Bielska Białej na kartach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 270-271
Pelczar Piotr, Podwójny nadruk na kartce pocztowej Cp 117c, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 271
Pelczar Piotr, Brak barw na kartkach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 272
Pelczar Piotr, Dwa typy pokwitować za nadanie telegramu Ct 5, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 273-274
Pelczar Piotr, Arkusz makulatury kartek Cp 42 z Kolumną Zygmunta, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 7, s. 309-310
Pelczar Piotr, Nadruki urzędowe na całostkach plebiscytowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 7, s. 310, 315-310, 316
Pelczar Piotr, Koperta z lizbońskiej przesyłki do GG w ramach konspiracyjnej poczty dla polskich wojskowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 7, s. 316-318
Pelczar Piotr, Odmiany barw najrzadszej wersji Cp 740, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 7, s. 318
Pelczar Piotr, O eksCk 85 raz jeszcze, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 364
Pelczar Piotr, Próby służbowych kartkowych formularzy korespondencyjnych (Fcp) dla warszawskiej poczty Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 365-367
Pelczar Piotr, Kolejna austriacka koperta nakładu nieurzędowego dla Galicji z polskiego Lwowa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 368
Pelczar Piotr, Kartka Cp 887 - braki barw i druk obustronny, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 368-369
Pelczar Piotr, Przesunięcie bard to nie Schmitzdruck, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 369
Pelczar Piotr, Klejnot w koronie, a…., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 415
Pelczar Piotr, Klejnot w koronie, a….poaustriackie formularze pokwitowań za nadanie telegramu użytego w wolnej Polsce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 415-418
Pelczar Piotr, Przesunięcia barw drukowanych na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 418
Pelczar Piotr, Koperta Ck 56 bez znaku opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 419
Pelczar Piotr, Niepocztowe nadruki na całostkach dla potrzeb Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 419-420
Pelczar Piotr, Trzy typu kartek pocztowych Cp 137 z Nikołajem Kopernikiem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 9, s. 420
Pelczar Piotr, O czym traktuje rubryka "Z warsztatu zbieracza całostek"?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 10, s. 436
Pelczar Piotr, Uzupełniamy ilustracje do działu całostki i formularze Generalnego Gubernatorstwa w katalogu Fischera 2010, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 10, s. 459-460
Pelczar Piotr, Koperta Ck 60 bez znaku opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 10, s. 460
Pelczar Piotr, Jeszcze nie perełka, a nie klejnot z korony…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 502
Pelczar Piotr, Kolejna kartka z nadrukiem z Bielska Białej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 502-508
Pelczar Piotr, Wykorzystanie kopert Ck 72 po zmianach taryfy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 508-510
Pelczar Piotr, Jeszcze jeden nadruk niepocztowy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 510
Pelczar Piotr, Arkusz drukarski koperty pocztowej Ck 11 ze znakiem opłaty Alegoria Wiosny Ludów, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 510-511
Pelczar Piotr, Przykłady użycia w obiegu służbowym kopert pocztowych EksCk 97, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 12, s. 555-556
Pelczar Piotr, Koperty pocztowe z usterkami, błędami, makulatura, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 12, s. 556-557
Pelczar Piotr, Fałszywe nadruki Poczty Okupacyjnej Pokucia na całostce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 12, s. 557-558
Pelczar Piotr, Kartki świąteczne wydawane na Boże narodzenie dla żołnierzy polskich internowanych w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 12, s. 558-563
Pelczar Piotr, Czy "łódzkie" formularze pocztówkowe (Fp) z 1945 roku z oznaczoną opłatą gotówkową są całostkami?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 1, s. 22, 27-22,29
Pelczar Piotr, Prowizoryczne sposoby opłacania kartek pocztowych w 1945 roku w Poznaniu bez używania znaczków opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 2, s. 79-81
Pelczar Piotr, Prawdziwe i fałszywe prywatne nadruki spekulacyjne z Falenicy na kartkach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 2, s. 81-82
Pelczar Piotr, Prowizoryczne eRki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 3, s. 100
Pelczar Piotr, Odmiany Cp 502, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 3, s. 129
Pelczar Piotr, Formularze kartkowe opłacone znaczkami opłaty w 1945 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 3, s. 129-131
Pelczar Piotr, Kolejna PRÓBA kartki Co 50 z Sienkiewiczem dostępna na aukcji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 3, s. 131
Pelczar Piotr, Kartki pocztowe z barwami drukowanymi odwrotnie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 4, s. 174-175
Pelczar Piotr, Wielkanocne kartki świąteczne dla Polaków internowanych w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 4, s. 175-176
Pelczar Piotr, Odmiany kartek prywatnej poczty XIX wieku z Bytomia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 5, s. 219-221
Pelczar Piotr, Odmiany barwy austriackich pokwitowań telegraficznych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 5, s. 221
Pelczar Piotr, Całostki i formularze ze stempelkami "POCZTA PERONOWA", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 5, s. 222-223
Pelczar Piotr, Filatelistyka a muzealnictwo - najdroższa (?) publikacja autora, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 6, s. 254
Pelczar Piotr, Fantazyjne fałszerstwa kartek z Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 6, s. 254-256
Pelczar Piotr, Kartka Cp 120 z nadrukiem podwójnym i ze stempelkiem GROSZY, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 6, s. 256
Pelczar Piotr, Kolejne rzadkie obiegowe całostki prowizoryczne Ck 2 warszawskiej poczty miejskiej z Królestwa Polskiego z 1859 roku oraz inne Ck 2, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 6, s. 257-260
Pelczar Piotr, Współczesne techniki drukarskie> Drukowanie cyfrowe - kserografia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 7, s. 307-308
Pelczar Piotr, Kartka pocztowa z fałszywym nadrukiem dla Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 7, s. 309
Pelczar Piotr, Studium historyczno-filatelistyczne: "ŻBIK" na kartkach pocztowych z Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 7, s. 309-319
Pelczar Piotr, Czy Łódź leżała na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 7, s. 319-320
Pelczar Piotr, Abklacz na kartce Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 8, s. 350
Pelczar Piotr, Trzecia powstańcza kartka "ŻBIK" z logo Wojskowych Zakładów Wydawniczych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 8, s. 351
Pelczar Piotr, Powstanie Warszawskie 1944. Jak klasyfikować "całostki" z odbitkami stempli "POCZTA POLOWA/1-VIII-1944/WARSZAWA"? Co to są walory Embicza?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 8, s. 352-363
Pelczar Piotr, Czy stempel pocztowy Powstania Warszawskiego katalogowany jako Fi. Nr 25 istnieje?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 9, s. 415
Pelczar Piotr, Harcerska pseudocałostka z Żurawiem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 9, s. 415
Pelczar Piotr, Wydawnictwa prywatne poczty w Bydgoszczy - całostki i formularze, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 10, s. 451-462
Pelczar Piotr, Kartkowy formularz korespondencyjny "ŻBIK-a" wykonany prywatnie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 12, s. 555
Pelczar Piotr, Kartki GG Cp 10 w obiegu w Powstaniu Warszawskim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 12, s. 555-556
Pelczar Piotr, Całostki GG Cp 9 ze skreśleniami używane w obiegu w Powstaniu Warszwskim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 12, s. 556-557
Pelczar Piotr, Kartki z Generalnego Gubernatorstwa do krajów neutralnych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 1, s. 29-31
Pelczar Piotr, Kartki żebracze wysłane z Generalnego gubernatorstwa do Szwecji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 1, s. 31-37
Pelczar Piotr, …z historii prac Komisji Całostek…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 63
Pelczar Piotr, Kolejna koperta całostka nakładu nie urzędniczego z Galicji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 64
Pelczar Piotr, Koperta służbowa dla Versandstelle fuer Sammlermarken w Krakowie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 64-65
Pelczar Piotr, Niepocztowe lokalne prowizoria z Rzeszowa z 1944 roku na całostkach z Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 65-67
Pelczar Piotr, Makulaturowa kartka Cp 879, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 3, s. 111
Pelczar Piotr, Odklejone z Cp 1-3 znaczki z nadrukiem fragmentu słowa "Pocztówka" to nie znaczki PMW PP/GGW Fi. Nr 6s, 8s i 9s lecz znaczki Okupacji Niemieckiej dla GGW, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 3, s. 112-114
Pelczar Piotr, Prowizoryczny datownik Łeby z 1947 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 3, s. 116-117
Pelczar Piotr, Lęborskie adnotacje pocztowe z XVIII-XIX wieku na listach poczty pruskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 4, s. 181-183
Pelczar Piotr, Prowizoryczny stempel poczty z Wicka z 1946 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 4, s. 183-184
Pelczar Piotr, Kartka Cp 5 "Lotnik" z oflagu w Woldenbergu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 5, s. 219-220
Pelczar Piotr, Rzadka "ilustracja harcerska" na Cp 5 z Woldenbergu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 5, s. 220-221
Pelczar Piotr, Kartka żebracza z GG do Sztokholmu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 5, s. 222
Pelczar Piotr, Kto posiada harcerską pseudo całostkę z Lubeki?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 6, s. 254
Pelczar Piotr, Nieznane odmiany czerwonych kartek typu "Libertas" dla Poczt Międzyobozowych w Niemczech, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 6, s. 254-257
Pelczar Piotr, Szukamy kopert nakładów nieurzędowych z Galicji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 7, s. 315
Pelczar Piotr, Fałszywy nadruk pamiątkowy z Rabki na całostce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 7, s. 316-317
Pelczar Piotr, Odmiany barw na kartkach Cp445, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 7, s. 317
Pelczar Piotr, Kolejna koperta nakładu nieurzędowego z Galicji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 8, s. 353
Pelczar Piotr, Czy Cp 11IIs bez wydrukowanego znaczka opłaty?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 8, s. 354
Pelczar Piotr, Rzeszowskie prowizoria na całostkach - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 8, s. 354-356
Pelczar Piotr, Kto zna dziurkowane całostki z ziem polskich?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 8, s. 356
Pelczar Piotr, Makulaturowa kartka Cp 861, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 9, s. 423
Pelczar Piotr, Stanisław Horno-Popławski rzeźbiarz, malarz i pedagog oraz jego Madonna, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 9, s. 413-415
Pelczar Piotr, Marian Puchalski i jego prace obozowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 9, s. 415
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr, Odmiany, błędy i usterki kartek z Gross-Born Fi Cp 28-29-30 i propozycja nowego ich katalogowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 3, s. 113, 123-118, 127
Pelczar Piotr, Małe koperty i bileciki wizytowe w czasach Królestwa Polskiego3129-, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 3, s. 127-129
Pelczar Piotr, Koperty do pism wywiadowczych…., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 3, s. 129-130
Pelczar Piotr, Reportaż z Bornego Sulinowa. Prawdy i mity wokół poczt obozowych oflagów IID i IIE, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 4, s. 180-184
Pelczar Piotr, Czy oflag IID faktycznie leżał na Psiej Górce?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 4, s. 184-186
Pelczar Piotr, Nie istniała wewnętrzna poczta obozowa w Oflagu IIE Neubrandenburg, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 4, s. 186-188
Pelczar Piotr, Poczta obozowa oflagu II D i tak zwana poczta IIE oraz łączność poprzez Izbę Chorych nie leżącą na Psiej Górce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 4, s. 188-192
Pelczar Piotr, Nowe wersje Fałszerstw znaków opłaty kopert Ck 1-2 i Ck 3 z Królestwa Polskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 5, s. 220-221
Pelczar Piotr, Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… Czy istniała poczta polska w oflagu II B Arnswalde, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 5, s. 222
Pelczar Piotr, Całostki tak zwanej poczty obozowej IIE - wiadomości ogólne, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 5, s. 222-226
Pelczar Piotr, Papier dla kartek pocztowych Cp1 "Gryf", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 5, s. 227-228
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr, Próby i odmiany kartek Fi Cp 1 i Cp 1 (+) "Gryf" z tak zwanej poczty obozowej II E, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 5, s. 229-233
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr, Problemy z prawidłowym katalogowaniem kartek "Caritas" lub "Matka z dwojgiem dzieci" - Fi Cp 2 tzw. poczty obozowej II E oraz Fi Cp 18 poczty obozowej II D, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 6, s. 260-271
Pelczar Piotr, Koperty bezznaczkowe poszukiwane…., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 6, s. 272
Pelczar Piotr, Usterkowe koperty "królewskie" Ck85, również z obiegu pocztowego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 6, s. 273
Pelczar Piotr, Katalogowanie polskojęzycznych przekazów pocztowych z terenu zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 7, s. 318-319
Pelczar Piotr, Jednoznaczkowe całostki nakładów nieoficjalnych tzw. poczty obozowej IIE, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 7, s. 319-324
Pelczar Piotr, Kartki pocztowe z Generalnego Gubernatorstwa do Szwajcarii. Kolejny kierunek zorganizowanej pomocy dla Polaków, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 8, s. 355-357
Pelczar Piotr, Unikatowe wieloznaczkowe całości nakładów nieurzędowych tzw. poczty obozowej II E działającej w Gross-Born, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 8, s. 357, 363-358, 364
Pelczar Piotr, Odmiany kopert Ck 88, też z obiegu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 8, s. 364-365
Pelczar Piotr, Makulaturowe egzemplarze Cp 844 bez barw sepia i czarnej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 8, s. 365
Pelczar Piotr, Odmiany nadruków "bytomskich" Cp 781B typ 1c, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 9, s. 402-403
Pelczar Piotr, Kartki świąteczne Fi Cp 28-30 z Gross Born - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 9, s. 403-404
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr, Kartki pocztowe "Syrena" Fi Cp 3 tak zwanej poczty obozowej II E, CpN i dodatkowe znaki opłaty na całostkach oraz Fi Cp 17 poczty obozowej II D, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 10, s. 448, 459-454, 460
Korszeń Zbigniew, Pelczar Piotr, Jednoznaczkowych całostek nieurzędowych II E ciąg dalszy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 10, s. 460-461
Pelczar Piotr, Obiegowe kartki pocztowe z 1966 roku z brakami barw, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 10, s. 461-462
Pelczar Piotr, Próby i wzory całostek wydanych w 1933 roku z okazji 400-lecia śmierci Wita Stwosza, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 11, s. 500, 507-502, 507
Pelczar Piotr, Rodzaje walut w odrodzonej Polsce - marka polska a niemiecka na polskim Górnym Śląsku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 11, s. 507-508
Pelczar Piotr, Nowy typ przedruku wartości na pokwitowaniu telegraficznym - dwukrotne przewartościowanie dla polskiego Górnego Śląska, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 11, s. 509-511
Pelczar Piotr, Formularze pokwitowań za nadany telegram dużego formatu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 12, s. 561-563
Krupa Krzysztof, Pelczar Piotr, Odmiany jedynej całostki koperty ze znakiem opłaty Kaplica z tak zwanej poczty obozowej IIE, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 12, s. 563-568
Pelczar Piotr, Kartka Cp 269I, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 12, s. 568-569
Pelczar Piotr, Dwa typy liniatury na kartkach Cp 549, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 35
Pelczar Piotr, Następne koperty nakładu nieurzędowego z Galicji z nadrukowanymi znaczkami opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 35-36
Pelczar Piotr, Usterkowa kartka Cp 604, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 36
Pelczar Piotr, Całostki koperty nakładów nieurzędowych Ckp z Galicji w zaborze austriackim - próba skatalogowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 2, s. 70, 75
Pelczar Piotr, Próby druku, próby barw i inne próby dla kartek Cp 1 GRYF z tak zwanej poczty II E, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 2, s. 76-80
Pelczar Piotr, Termodruk wypukły i makulaturowa usterka barw na kartkach Cp 743, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 2, s. 78-80
Pelczar Piotr, Witamy nowych współpracowników, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 3, s. 125
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Rzekomy brak barwy na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 3, s. 128-130
Pelczar Piotr, Kolejny wariant nieoficjalnej całostki CpN 4 z tak zwanej poczty II E, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 3, s. 130
Pelczar Piotr, Ciekawostki oraz nieznane formularze służbowe Versandstelle fuer Sammlermarken, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 4, s. 175-176
Pelczar Piotr, Najrzadsza całostka "krakowska" z 1919 roku sprzedana - RRRRR, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 4, s. 176-177
Pelczar Piotr, Próby barw kartek Cp 40II, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 4, s. 177-178
Pelczar Piotr, Jak rodziły się pierwsze całostki w Królestwie Polskim, definicja całostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 5, s. 219-221
Pelczar Piotr, Druki z dopłatą za wystawienie pokwitowania prenumeraty pocztowej i innych usług pocztowych to nowe rodzaje całostek Królestwa Polskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 5, s. 221-223
Pelczar Piotr, Odmiany papierów i barw na Cp 96IA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 5, s. 223-224
Pelczar Piotr, Fałszywe znaki obozowe Caritas II E na aukcji u Gaertnera, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 6, s. 272-275
Pelczar Piotr, Cp 308 bez barwy żółtej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 6, s. 275
Pelczar Piotr, Odbitki próbne półmatrycy GRYF dla kartek pocztowych tzw. poczty II E, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 6, s. 275-276
Pelczar Piotr, Próbne odbitki matrycy dla znaku opłaty kartek Fi Cp 28-30 z Gross Born, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 6, s. 276
Pelczar Piotr, Frankatury urzędów samorządowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 6, s. 284-285
Pelczar Piotr, Usterki kartek Cp 316, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 7, s. 307
Pelczar Piotr, Prywatna koperta z Galicji - uzupełnienie próbnego skatalogowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 10, s. 463
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Polskie kartki pocztowe przerobione na nieznane dotąd pocztowe formularze kartkowe dla obsługi wydawania paczek w okupowanej Łodzi w 1940 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 10, s. 463-466
Pelczar Piotr, Pokwitowania telegraficzne Ct z niewłaściwie pobranymi opłatami - malwersacje pocztowców, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 11, s. 509-511
Pelczar Piotr, Pokwitowania telegraficzne używane podczas inflacji z niewłaściwie pobranymi opłatami za kilka telegramów na jednym blankiecie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 11, s. 512-514
Pelczar Piotr, Formularze pokwitowań nadane telegramy średniego formatu bez sygnatury, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 11, s. 514-516
Pelczar Piotr, To nie jest druk podwójny na całostce z oflagu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 11, s. 516
Pelczar Piotr, Jaką wartość nominalną ma sekretnik z trzema nadrukami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 11, s. 517
Pelczar Piotr, Formularze pokwitowań za nadane telegramy średniego formatu z sygnaturami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 12, s. 560-561
Pelczar Piotr, Formularze pokwitowań za nadane telegramy z tytułem "Urząd/Agencja", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 12, s. 561-562
Pelczar Piotr, Kopert nieoficjalnych z Galicji ciąg dalszy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 12, s. 563
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy, Blankiety pokwitowań telegraficznych, uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 1, s. 30-32
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperta nakładu nieurzędowego w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 3, s. 139
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla listów przekazowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 3, s. 139
Pelczar Piotr, Cztery waluty na jednym egzemplarzu pokwitowania za nadany telegram, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 176-77
Pelczar Piotr, Fantazyjne, czyli fałszywe nadruki Grabów, Garbów, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 177
Pelczar Piotr, Koperta nakładu nieurzędowego z Drohobycza, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 178
Pelczar Piotr, Katalogowanie krakowskich pokwitowań Ct, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 178
Pelczar Piotr, Koperty dla rachunków telefonicznych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 179
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla listów zleceniowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 4, s. 179-181
Pelczar Piotr, Oznaczenia wartości opłaty na Ct w czasie obowiązywania taryfy 400 Mk, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 273-276
Pelczar Piotr, Nieurzędowe całostki z tak zwanej poczty obozowej II E - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 276-277
Pelczar Piotr, Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 278-279
Pelczar Piotr, Opaska nieoficjalnego nakładu z Galicji do przesyłania druków, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 279-280
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperta dla przesyłania przekazów, formularz numer druku 692, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 280-281
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Koperty dla odsyłania kart listowych Feuille d’avis, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 281-282
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy, Koperty dla odsyłania kart listowych Feuille d’avis - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 6, s. 282-284
Pelczar Piotr, Przewartościowania całostek pokwitowań telegraficznych Ct na polskim Górnym Śląsku i ich użytki pocztowe na tle taryfy górnośląskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 7, s. 305, 315-310, 320
Pelczar Piotr, Usterki na całostkach Cp 86 i karteczki w kropeczki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 7, s. 320
Berbeka Janusz, Pelczar Piotr, Poprzedniki pokwitowań telegraficznych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 7, s. 321
Pelczar Piotr, Formularze korespondencyjne Powstańczej Poczty Polowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 8, s. 364-370
Pelczar Piotr, Kartki Cp 50 ze stemplem WZÓR, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 8, s. 371
Pelczar Piotr, Ct górnośląskie - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 8, s. 371
Pelczar Piotr, Moda na całostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 8, s. 372
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Miejsce całostek austriackich w polskiej filatelistyce, kartki Cp 1-3, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 9, s. 411-417
Pelczar Piotr, Nowy sposób katalogowania pokwitowań telegraficznych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 9, s. 418-424
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Kartki Cp 4-37 z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 10, s. 462-466
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Kartki pocztowe ZA Cpp z dodatkowymi znakami opłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 10, s. 466-468
Pelczar Piotr, Kolejna sygnatura koperty nakładu firmowego z Galicji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 10, s. 468
Pelczar Piotr, Nieprawidłowe frankowanie kartek bytomskich, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 10, s. 468-469
Pelczar Piotr, Typy nadruków krakowskich na całostkach Ct, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 11, s. 511-12
Pelczar Piotr, Formularz kopertowy użyty w Powstaniu Warszawskim - ostateczne wyjaśnienie zagadki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 11, s. 512-14
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Karty oszczędności ZA Cfo z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 11, s. 514-18
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Karty usług finansowych ZA Cfp, Cfg, Cfz, Cfd i Cfc z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 11, s. 518-23
Pelczar Piotr, Próbne odbitki formularzy kartkowych z Powstania Warszawskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 12, s. 565-568
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Papiery do produkcji całostek, w tym sekretników z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 12, s. 568-571
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Austriackie pokwitowania telegraficzne ZA Ct z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 12, s. 572-574
Pelczar Piotr, Odmiany barwne kartek Cp 361 i 398, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 1, s. 40-41
Pelczar Piotr, Kartki pocztowe Portu Gdańsk z różnymi doklejkami znaczków dopłaty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 1, s. 41-42
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Sekretniki z zaboru austriackiego z napisami polskimi, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 1, s. 42-48
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy, Cp 119 - ciekawa usterka procesu drukarskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 1, s. 48
Pelczar Piotr, Fantazyjne pieczątki pamiątkowe AK na całościach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 2, s. 79-80
Pelczar Piotr, Słupskie fałszerstwa całostek z oflagów, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 2, s. 80-81
Pelczar Piotr, Opłaty fiskalne na pseudo całostkach w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 2, s. 81-83
Berbeka Janusz, Pelczar Piotr, Czasami racja i prawda mijają się ze sobą…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 3, s. 126-127
Pelczar Piotr, Współczesne fałszerstwa fantazyjne całostek polskich ze Złotoryi i inne, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 3, s. 127-129
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe. Część I - Beznaczkowe formularze kopert (Fk) do 1939 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 3, s. 130-137
Pelczar Piotr, Kartki bezznaczkowe, pseudocałostki zaboru austriackiego (ZA) dla poczty statkowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 227-229
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 229
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Pocztowe formularze kopertowe. Cześć II - Bezznaczkowe formularze kopert (Fk) od 1939 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 5, s. 230-239
Pelczar Piotr, Odmiany barw na kartach Cp 1277, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 6, s. 273
Pelczar Piotr, Nadruki adresów PZMot-u na kopertach Ck 46, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 6, s. 274
Pelczar Piotr, Nadruki pocztowe dla Biura Adresowego w Warszawie na rosyjskich kartkach zaborczych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 6, s. 275-277
Pelczar Piotr, Odmiany kartonu kartek Cp 1087, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 6, s. 277
Pelczar Piotr, Nadruki polskojęzyczne na kartkach Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 6, s. 278
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Polskojęzyczne nadruki nie pocztowe na kartkach zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 322-324
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Bezznaczkowe formularze kartkowe zaboru austriackiego z polskimi napisami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 324-326
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Formularz kartkowy do użytku szkolnego w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 326
Pelczar Piotr, Pseudocałostka z oflagu IIC Woldenberg za znaczkiem, jak nalepka VICTORY, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 326-328
Pelczar Piotr, Krtajowa Wystawa Filatelistyczna w Trzebini, Świat Erek, 2016, nr 7(263), s. 137
Pelczar Piotr, Wzorcowe egzemplarze ministerialne - znaczki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 352-354
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Nieznany polskojęzyczny formularz kartkowy dla celów hydrograficznych z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 370-371
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Całostki i formularze ZA - uzupełniamy katalog Fischera: Ckp, Cop, Ct i Fkw, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 371-373
Pelczar Piotr, Kartki z napisem "Wzór!" to nie WZORY, tylko PRÓBY Cp 50, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 373-374
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Oznaczenia "WZÓR" na polskich całostkach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 374-378
Pelczar Piotr, Walocha Jerzy, Fałszywy nadruk WZÓR na całostkach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 8, s. 379
Pelczar Piotr, Koperta Ck 8 z usterka "gwożdzik" i nie tylko, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 9, s. 418-419
Pelczar Piotr, Pseudo Ck tak zwanej Tajnej Poczty Polskiej "Obrona Warszawy", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 9, s. 420-421
Pelczar Piotr, Leżajskie nadruki z 1944 roku na kartkach pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 10, s. 454-460
Pelczar Piotr, Kartka ze stempelkami z Rawy, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 10, s. 460
Pelczar Piotr, Kolejowa Pocztowa Kasa Oszczędności z ZA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 10, s. 460-461
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Odmiany kartek z zaboru austriackiego ZA CP 10 i 11 na tle typograficznej techniki drukarskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 10, s. 461-466
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Całostki z zaboru austriackiego - errata i uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 11, s. 514-516
Pelczar Piotr, Pocztowe koperty beznaczkowe Fk - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 11, s. 517-519
Pelczar Piotr, Eks-całostki, czy formularze z byłych całostek? Unieważnione Ck 84, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 11, s. 519-521
Pelczar Piotr, Co to za ceny sprzedażne kopert Ck 85 - KONKURS, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 11, s. 521
Pelczar Piotr, Eksperymentalne nalepki polecenia w Lęborku, Świat Erek, 2016, nr 11(267), s. 213
Pelczar Piotr, Nie ukazał się trzeci nakład Cp 73, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 12, s. 563-564
Pelczar Piotr, Odmiany barw pokwitowań telegraficznych Ct 10 i Ct 17, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 12, s. 564-565
Pelczar Piotr, Koperty Ck 90 unieważnione przez emitenta - Fck 90, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 12, s. 566-568
Pelczar Piotr, Uzupełniamy informacje o kopertach formularzowych ziem polskich Fkx i Fkt, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 12, s. 568-570
Pelczar Piotr, Jeszcze jednak koperta nakłądu prywatnego Ckp ZA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 1, s. 43
Pelczar Piotr, To nie są eks-całostki…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 1, s. 43-44
Pelczar Piotr, Prowizorium z Niska z 1944 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 1, s. 44
Pelczar Piotr, Różne opłaty uzupełniające na całostkach kopertach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 2, s. 85-86
Pelczar Piotr, Stempelki "Tax percue" nie mają żadnego związku z całostkami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 2, s. 86-88
Adamczyk Janusz, Pelczar Piotr, Krakowskie całostki opaski czekowe. Cop nakładów niepocztowych w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 2, s. 89-91
Pelczar Piotr, Zastępcze nalepki polecenia w powiecie lęborskjm, Świat Erek, 2017, nr 2(269), s. 35
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Kolejny egzemplarz Cop z Krakowa ze znaczkiem nadrukowanym na zlecenie firmowe TWUwK, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 3, s. 130-131
Adamczyk Janusz, Pelczar Piotr, Krakowskie całostki koperty Ckp nakłądów nieoficjalnych w zaborze austriackim, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 3, s. 132-137
Pelczar Piotr, Wątpliwa wartość wielu błędów i usterek na całościach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 175-176
Pelczar Piotr, Nieopisany formularz z 1919 roku - zawiadomienie o nadejściu telegramu, numer druku 1005, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 176-177
Pelczar Piotr, Kolejna koperta nakładu niurzędowego z Drohobycza z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 178
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Kartka Cp 62 z podwójnym nadrukiem nowej wartości, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 4, s. 178-179
Pelczar Piotr, Nalepki polecenia stosowane w czasie "testu nr 2", Świat Erek, 2017, nr 4(271), s. 73
Pelczar Piotr, Arkusz drukarski współczesnych kopert pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 5, s. 226-227
Pelczar Piotr, Denomicja z 1995 roku i całostki (głównie koperty) po unieważnieniach, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 5, s. 227-228
Pelczar Piotr, Unieważnione koperty Ck 86 w obiegu służbowym poczty, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 5, s. 228
Pelczar Piotr, Koperty Ck 93 unieważnione przez pocztę, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 5, s. 229
Pelczar Piotr, Całostki koperty Ck 105 i 108 unieważnione przez Poczte Polską dla swojego sklepu internetowego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 5, s. 229-230
Pelczar Piotr, Kartki "lubelskie" z 1944 roku, ich rodzaje, odmiany i błędy procesu drukarskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 10, s. 459-469
Pelczar Piotr, Generalne Gubernatorstwo, nie tylko całostki - liczne błędy w katalogu Fischera, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 11, s. 505-513
Pelczar Piotr, Kolejna unieważniona koperta z lubelskiego sklepu pocztowego, EKS Ck 100, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 11, s. 513
Pelczar Piotr, Koperta pocztowa do dokumentów pocztowych z sygnaturą i klejem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 11, s. 513-514
Pelczar Piotr, Formularze pocztowe wolno przebijają się do filatelistyki polskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 560
Pelczar Piotr, Kolejne wzory służbowych kopert pocztowych Fkr z numerem druku 545, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 561-562
Pelczar Piotr, Pocztowe koperty radiofoniczne (dla kartotek) z numerem druku 544, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 562-563
Pelczar Piotr, Kształty górnej klapy kopert pocztowych Ck 6 - odmiany wycinarki ?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 563-564
Pelczar Piotr, Stempelki "Taxe percue" NIE mają niczego wspólnego z całostkami i vice versa!, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 564-565
Pelczar Piotr, Piętnujmy błędy w katalogu Fischera, może kiedyś będzie lepszy…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 12, s. 565
Pelczar Piotr, Formularze pocztowe wolno przebijają się do filatelistyki polskiej, Świat Erek, 2017, nr 11(278), s. 218
Pelczar Piotr, Unieważnianie włąsnych znaków opłaty przez Pocztę Polską, nie tylko eks znaczki i eks całostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 1, s. 32-33
Pelczar Piotr, Kolejna koperta ZA Ckp przedstawiona na Forum Filatelistycznym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 1, s. 34
Pelczar Piotr, Usterka ramki dla napisu propagandowego U na kartkach Cp 82, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 1, s. 34
Pelczar Piotr, Całostki, czy całości pocztowe? Przypomnienie (nie tylko młodzieży) znaczenia definicji filatelistycznych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 1, s. 42-44
Pelczar Piotr, Prowizoryczne, nieme, zastępcze nalepki polecenia, Świat Erek, 2018, nr 2(280), s. 34
Pelczar Piotr, Ziółkowski Wojciech, Cechy szczegółówe przekazów pocztowych ZA Cfp - rozpoznawanie przekazów bez kuponu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 3, s. 122-126
Pelczar Piotr, Nakłady formularzy kopertowych Fk z numerem druku 71 oraz 545, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 3, s. 126
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Katalogowanie formularzy pocztowych na użytek filatelistów, nie pocztowców, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 4, s. 165-168
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Formularze pocztowe "poświadczenie odbioru" druki nr 21, 24, 52 i 243, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 4, s. 169-171
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Polskojęzyczne kartki do celów hydrograficznych z zaboru austriackiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 5, s. 205-207
Niewrzęda Andrzej, Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Odmiany, błędy i makulatura kartek Cp 456-457 "Czterej pancerni i pies", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 5, s. 207-209
Pelczar Piotr, Przesunięcia barw na Cp 498, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 5, s. 209
Pelczar Piotr, Makulatura całostek z drukarni i spoza drukarni ->makulatura filatelistyczna Cp 803, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 6, s. 252-255
Pelczar Piotr, Abklacz i odmiany barw nadruku na Cp 60B, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 6, s. 255
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwa filatelistyczne (1). Czy termin makulatura ma znaczenie pejoratywne?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 7, s. 310-311
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwa filatelistyczne (2). Czy rzeczywiście "odwrotka" bokserów?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 7, s. 311-312
Pelczar Piotr, Walor pocztowy, filatelistyczny lub inny, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 8, s. 344-345
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo filatelistyczne (3) Czy widzimy kolor, czy barwę?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 8, s. 345-347
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo (nie)filatelistyczne (4) Latają, czy fruwają?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 8, s. 347-348
Pelczar Piotr, Kartek "lubelskich" z roku 1944 ciąg dalszy - PRÓBY Cp 89-90, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 9, s. 385-386
Pelczar Piotr, Uszkodzenia czcionek nadruków na formularzach Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 9, s. 386-387
Pelczar Piotr, Wojenne propagandowe niemieckie formularze kartkowe pseudocałostki, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 10, s. 426-427
Pelczar Piotr, Niestety to już koniec ery telegramów w Polsce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 10, s. 431-433
Pelczar Piotr, LOKALNA KARTKA POCZTOWA z obiegu pocztowego z BIAŁEJ z 1919 roku, jej powstanie i dalsze losy oraz ważne wnioski na temat kilku innychh kartek z tego okresu na obfitym tle wydarzeń historycznych okresu odzyskiwania przez Polaków i Polskę niepodległości po, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 11, s. 473-489
Pelczar Piotr, Koperta służbowa druk: „P.P.T.i T.nr 305a – VIII. 46 – 100 000”, Świat Erek, 2019, nr 9(298), s. 168
Pelczar Piotr, Czwarty nakład etykiety na listy polecone, Świat Erek, 2019, nr 9(298), s. 175
Pelczar Piotr, Internetowa ENCYKLOPEDI filatelistyki polskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 1, s. 39-40
Pelczar Piotr, Całostki okupacji niemieckiej ON "Postgebiet / Ob.. Ost" nie opisane w katalogu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 2, s. 79-80
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Koperty Fkw dla listów wartościowych z terenu zaboru austriackiego - nieznane sygnatury, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 3, s. 118-120
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Koperty nakładu ninepocztowego z zaboru austriackiego z miast polskich lub z tekstem polskojęzycznym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 3, s. 120-121
Klamut Andrzej, Pelczar Piotr, Rzadkie formularze przekazów dla "K.u.K. FELDPOSTE IN POLEN" z określoną destynacją, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 3, s. 122-124
Pelczar Piotr, Bartkowiak Henryk, Co słychać w dziedzinie etykiet do przesyłek poleconych, Świat Erek, 2019, nr 3(292), s. 47
Pelczar Piotr, Służbowe użycie koperty Ck 51 bez unieważnienia znaku opłaty oraz błędy na tej kopercie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 152, 157
Pelczar Piotr, Usterki sygnatury kopert pocztowych Ck 62, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 157
Pelczar Piotr, Dwa typy matrycowe kopert pocztowych Cj 72 i inne odmiany, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 158-159
Pelczar Piotr, Destrukty cięte eks całostek źle świadczą o Poczcie Polskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 159
Pelczar Piotr, Koperta do przesyłania telegramów z 1938 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 160
Miętus Mirosław, Pelczar Piotr, Współkursor Ct - niepolskojęzyczne pokwitowanie za telegram nadany na Śląsku Cieszyńskim w 1921 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 160-162
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo pocztowe (5). Co to jest całostka?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 4, s. 166-167
Pelczar Piotr, Zagraniczne kartki pocztowe ze stempelkami "Especimen", SPECIMEN", "ULTRAMAR" i "COLONIAS" jako filatelistyczne pamiątki po wyprawach kolonialnych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 196, 201-203
Pelczar Piotr, Wzory zagraniczne frankatur mechanicznych PMW i WMG ze stempelkami "Especimen", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 203
Pelczar Piotr, Zagraniczne wzory okazowe dla celów UPU całostek kartek PMW ze stempelkiem oraz WMG ze stempelkiem "COLONIAS", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 204-205
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Adres przesyłkowy ZA Fa 10 SPECIMEN, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 205-206
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Formularze pieniężnych przekazów telegraficznych ZA Ffx - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 206-207
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Nowa sygnatura koperty listu wartościowego z PMW, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 207
Pelczar Piotr, Szczepanek Piotr, Koperta z ZA do przesyłania zleceń pocztowych z polskojęzycznym tekstem, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 5, s. 207-208
Pelczar Piotr, Bartkowiak Henryk, Nalepka polecenia w typie 7Mg z Lublina 58, Świat Erek, 2019, nr 5(294), s. 94
Pelczar Piotr, „Telegram Pocztowy” – koniec pewnej ery, Świat Erek, 2019, nr 5(294), s. 100
Pelczar Piotr, Trzeci „nakład” etykiet na przesyłki polecone, Świat Erek, 2019, nr 6(295), s. 111
Pelczar Piotr, „E-PRZESYŁKA” co to za nalepki?, Świat Erek, 2019, nr 6(295), s. 111-112
Pelczar Piotr, Bartkowiak Henryk, Nalepki polecenia w typie 7Sg-s jako zastępcze, Świat Erek, 2019, nr 6(295), s. 112
Pelczar Piotr, Kartki "Wystawa Rybacka" - prawie najrzadsze całostki pocztowe z oflagu VIIA w Murnau, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 235-240, 245-247
Pelczar Piotr, Sposób wykonania napisu POCZTÓWKA na kartach oflagu Gross-Born, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 247-248
Pelczar Piotr, Nowe sygnatury formularzy kartkowych poświadczenie odbioru druki nr 24, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 248
Pelczar Piotr, Nowe rodzaje polskich całostek pocztowych: Cc, Cm oraz Ck EMS, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 248-250
Pelczar Piotr, Publikacje w internecie to też publikacje, również na stronach i-KF, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 260-261
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo filatelistyczne (6). Albo prekursor, albo współkursor - nie istnieją "dwa w jednym"…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 6, s. 264
Pelczar Piotr, Nalepki polecenia (eRki) z okolicy Lęborka wydrukowane z błędami, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 275
Pelczar Piotr, Prowizoryczne zastępcze nalepki polecenia, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 275-276
Pelczar Piotr, Nowy rodzaj współkursowa całostek Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 276
Pelczar Piotr, Formularzy pocztówkowych Fp dla Versandstelle Fuer Sammlermarken Krakau w GG istnieje więcej, niż w katalogu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 276-277
Pelczar Piotr, Nowa sygnatura koperty Fkx dla dostarczania telegramów, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 277-278
Pelczar Piotr, Żurek Zygmunt, Kolejne warianty archiwalnych kartek PMW z napisem "WZÓR", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 7, s. 278-280
Pelczar Piotr, 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Grzecznościowe stmpelki z Powstania Warszawskiego Fi nr 22 bez liczby roku „1944” oraz inne stemple, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 321-324
Pelczar Piotr, 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Nieznane dotychczas błędy niektórych formularzy pocztówkowych z Powstania 1944 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 332-333
Pelczar Piotr, 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Nieznane dotychczas egzemplarze rzadkich Prób wykonywanych dla Poczty Polowej z Powstania 1944 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 333-335
Pelczar Piotr, Vogels Hans, 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Archiwalna teczka prof.. Jerzego Świderskiego ze zbiorem dokumentów, też pocztowych, z Powstania Warszawskiego 1944 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 342-345
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo filatelistyczne (7). Koperty z pseudoznaczkiem nie sa całostkami Ck, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 8, s. 345-348
Pelczar Piotr, Koperta pocztowa do służbowej odsyłki zagranicznej z 1946 roku, druk nr 305a, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 9, s. 364
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo filatelistyczne (8). Niektóre przedrosti używane w filatelistyce, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 9, s. 383-384
Pelczar Piotr, Polskie nazewnictwo filatelistyczne (9). Czy pseudo-Cp są całostkami?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 9, s. 384-388
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Szwedzka pomoc dla ludności polskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG) podczas II wojny światowej (II wś) w dokumentacji filatelistyczno-historycznej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 10, s. 418-426
Pelczar Piotr, Specjalne warszawskie „świąteczne” choragiewki do worków pocztowych wykonane z Cp 105, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 11, s. 461-463
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Chorągiewki adresowe do różnych worków pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 11, s. 463-468
Pelczar Piotr, Co oznaczają tajemnicze numery na kartkach z prośbami o pomoc z GG do Szwecji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 12, s. 482-483
Pelczar Piotr, Polemika filatelistyczna TAK, czepianie się, krytykanctwo i cenzura NIE!, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 12, s. 506-508
Pelczar Piotr, Pocztowe nowości, Świat Erek, 2019, nr 11(300), s. 214
Pelczar Piotr, Wojenna łączność Polaków z rodzinami w okupowanej Polsce poprzez państwa neutralne, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 1, s. 18, 23-25
Pelczar Piotr, Oznaczenia związane z pomocą humanitarną na kartkach z GG do krajów neutralnych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 1, s. 25-28
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Co oznaczają tajemnicze numery na kartkach pocztowych wysłanych z Generalnego Gubernatorstwa (GG) do Szwecji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 1, s. 28-33
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Numerowe oznaczenia na korespondencji z Generalnego Gubernatorstwa do Szwecji nie dotyczą akcji pomocowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 3, s. 96-98
Pelczar Piotr, Rosół Leszek, Nadruki ŁOWICZ z 1918 i 1944 roku. Prywatny nadruk z Łowicza na kartce pocztowej z Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 3, s. 98,103-104
Pelczar Piotr, Żurek Zygmunt, Kolejna rzadka PRÓBA koncepcyjna dla projektowania pierwszej serii kartek ilustrowanych Cp 50, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 3, s. 104
Pelczar Piotr, Bartkowiak Henryk, Kombinowane eRki z Lublina, Świat Erek, 2020, nr 2(302), s. 32
Pelczar Piotr, Własny znak polecenia Wydawnictwa KURPISZ, Świat Erek, 2020, nr 4(304), s. 72
Pelczar Piotr, Hyde park. W sprawie MPiT, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 12, s. 466
Pelczar Piotr, Nowy rodzaj nalepek polcenia na przesyłki krajowe, Świat Erek, 2020, nr 11(311), s. 203
Pelczar Piotr, Nowy rodzaj nalepek polcenia na przesyłki zagraniczne, Świat Erek, 2020, nr 11(311), s. 204
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, SARNY na Kresach pod sowiecką okupacją 1939-1941 - unieważnienia znaku opłaty kartek pocztowych, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 1, s. 24-26
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Odkrycie nowego rodzaju całostki - pokwitowania telegraficznego z prowizorycznym warszawskim nadrukiem „400-MREK-*” na formularzu bezznaczkowym, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 2, s. 65-68
Pelczar Piotr, Prowizoryczne pokwitowania za nadane telegramy z Posady Olchowskiej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 2, s. 69-71
Pelczar Piotr, Nalepki na przesyłki polecone - rewolucyjne zmiany dotyczace opłaty, czy powrót do prymitywnej powojennej przeszłości, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 3, s. 96-104
Pelczar Piotr, Dlaczego firma NIE chce sprzedać bezznaczkowych kartek pocztowych z serii turystycznej?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 3, s. 104-106
Pelczar Piotr, Co to za dziwny nadruk oferowany zbieraczom całostek ziem polskich?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 3, s. 107
Pelczar Piotr, Szukamy kartek Cp ze stempelkiem „FRANCO”, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 3, s. 107
Pelczar Piotr, Czy nowa rubryka AGORA KUPCÓW jest potrzebna?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 3, s. 122-123
Pelczar Piotr, Czy to już schyłkowy okres wydawania kartek pocztowych przez Pocztę Polską?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 4, s. 146-148
Pelczar Piotr, Kto posiada harcerską całostke z Lubeki?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 4, s. 148
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Najstarsze znane prowizoryczne potwierdzenie nadania kilku telegramów z 1920 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 5, s. 191
Pelczar Piotr, Potwierdzanie po kilka nadanych telegramów na jednym blankiecie pokwitowania, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 5, s. 192-195
Pelczar Piotr, Prowizoryczne pokwitowania za nadane telegramy w Polsce Ludowej 1944-1952, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 6, s. 242-245
Pelczar Piotr, Szukamy polskojęzycznych pokwitowań telegraficznych poczt obcych z terenu ziem polskich, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 6, s. 245-247
Pelczar Piotr, Nalepki pieniężne z terenu ziem polskich na aukcji zagranicznej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 6, s. 254-255
Pelczar Piotr, Zapraszamy na polskie aukcje internetowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 6, s. 255
Pelczar Piotr, Pocztowe stempelki pomocnicze na przesyłkach wyjetych z różnych skrzynek pocztowych na terenie ziem polskich, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 7, s. 276-280
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz, Całostki nieurzędowe z polskojęzycznymi napisami z terenu ZA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 7, s. 297
Gromek Marcin, Pelczar Piotr, Polskojęzyczny pieniężny przekaz telegraficzny, wzór uzyty w zaborze austriackim (ZA) w 1885 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 7, s. 298
Gromek Marcin, Pelczar Piotr, Podwójny formularz kartkowy dla celów urzędowych w polskojęzycznej Galicji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 8, s. 327-328
Pelczar Piotr, Dodatkowy pocztowy stempelek informacyjny z Łodzi z 1912 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 8, s. 330-332
Pelczar Piotr, Nowa książka o historii Łodzi 1918-1939, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 8, s. 332
Ośródka Leszek, Pelczar Piotr, Nieopisane odmiany stempli LFF Łódzkiej Straży Ochotniczej Ogniowej z Łodzi z lat 1916-1917, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 9, s. 375-377
Gromek Marcin, Pelczar Piotr, Nowy nakład koperty Fkw dla przesyłek wartościowych z ZA, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 10, s. 414-415
Gromek Marcin, Pelczar Piotr, Kolejny formularz pocztówkowy Fpu z terenu ZA z innym wzorem herbu, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 10, s. 415-416
Gromek Marcin, Pelczar Piotr, Służbowy formularz koperty pocztowej ON z 1915 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 10, s. 416
Pelczar Piotr, Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… ON Coop1?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 10, s. 416-417
Pelczar Piotr, Nieopisane całostki Okupacji Niemieckiej (ON) z nadrukiem „Postgebiet/Ob. Ost”, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 10, s. 417
Pelczar Piotr, Kartki ze znakiem opłaty Kolumna Zygmunta. Odmienne sygnatury kartek pocztowych Cp 43-44, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 11, s. 450-452
Pelczar Piotr, Formularze pokwitowania ODEBRANIA depeszy Fto, druk nr 1006 oraz formularz zwiadomienia o nadejściu telegramu, druk nr 1005, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 11, s. 453-454
Pelczar Piotr, Zbierski Marek, Po-austriackie pocztowe adresy przesyłkowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 11, s. 454-458
Pelczar Piotr, Jarawka Tadeusz, Prowizoryczne ZNAKI POLECENIA na przesyłkach listowych w Generalnym Gubernatorstwie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 11, s. 459-460
Pelczar Piotr, Dwie zdecydowane odmiany barwne pokwitowań telegraficznych Ct 11, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 12, s. 497-498
Pelczar Piotr, Rzadkie pokwitowanie telegraficzne Ct 17 użyte na poczcie w Królewskiej Hucie w roku 1923, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 12, s. 498-499
Pelczar Piotr, Przesyłka POLECONA przyjęta za pośrednictwem AUTOMATU, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2021, nr 12, s. 502-505
Pelczar Piotr, Obce całostki pokwitowań telegraficznych Ct w Polsce po odzyskaniu niepodległości. PREKURSORY, WSPÓŁKURSORY oraz POSTKURSORY Ct z 1918/1919/1921 roku oraz ich (nie) prawidłości taryfowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 1, s. 17-22
Pelczar Piotr, Prekursory i współkursory całostek polskich z 1918 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 1, s. 22-23
Pelczar Piotr, Dział ZNAKI POLECENIA w Przeglądzie, a następnie może też w katalogu…., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 1, s. 23-24
Pelczar Piotr, Kolejny stempelek „Wyjęto ze skrzynki pocztowej”, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 1, s. 30
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Ciekawe znaki polecenia na przesyłce z Generalnego Gubernatorstwa, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 2, s. 56-57
Pelczar Piotr, Firmowa zalepka listowa firmy PIONIER w innej barwie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 2, s. 58
Pelczar Piotr, Czy poczty Generalnego Gubernatorstwa używały nalepek z literą „V”?, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 2, s. 58-59
Pelczar Piotr, V, Nike, Zwycięstwo, Victoria, Wiktoria, Prymus, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 2, s. 59
Pelczar Piotr, Polska przesyłka cywilna z Białej Cerkwi z okresu przesilenia frontu pod Kijowem w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 2, s. 60-66
Pelczar Piotr, Rozpoczynamy dział „historie wojenne”, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 4, s. 158-159
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr, Korespondencja wysłana z Generalnego Gubernatorstwa na tajne adresy w Szwajcarii, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 4, s. 160-162
Pelczar Piotr, Wojennych historii ciąg dalszy nie tylko w Generalnym Gubernatorstwie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2022, nr 5, s. 200-201

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.