Lista publikacji dla: AULEYTNER Julian
(135 poz.)
Auleytner Julian, Inflacja lat dwudziestych propozycje systematyzacji, Filatelista, 2004, nr 9(983), s. 466-469
Auleytner Julian, Wydanie Znaczków Polskiej Komisji Likwidacyjnej (PKL - 1919), Filatelista, 2005, nr 2(988), s. 60-63
Auleytner Julian, Klika osobliwości na listach użytkowych polskiego Górnego Śląska, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2005, nr 3, s. 21-23
Auleytner Julian, Znaczki Komisji Rządzącej (PKL - cz. II), Filatelista, 2005, nr 3(989), s. 116-118
Auleytner Julian, Znaczki Komisji Rządzącej (cz. III) Użyte w charakterze dopłat, Filatelista, 2005, nr 4(990), s. 172-175
Auleytner Julian, Niezrealizowany Przekaz z Gorlic (Znaczki Komisji Rządzącej - cz. IV), Filatelista, 2005, nr 5(991), s. 258
Auleytner Julian, Próby Znaczków Komisji Rządzącej, Filatelista, 2005, nr 6(992), s. 289-291
Auleytner Julian, Nieznana taryfa pocztowa z okresu 1918/19 i jej listy użytkowe, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2005, nr 7, s. 10-15
Auleytner Julian, Jodko-Narkiewicz Witold-szef polskiego Konsulatu w Konstantynopolu w latach 1919-1921, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2005, nr 7, s. 22-24
Auleytner Julian, Fałszerstwa Znaczków Komisji Rządzącej (1919 R.), Filatelista, 2005, nr 7(993), s. 344-345
Auleytner Julian, Osobliwości Znaczków Komisji Rządzącej, Filatelista, 2005, nr 8(994), s. 408-410
Auleytner Julian, Pierwszy i Ostatni Dzień Obiegu Znaczków Komisji Rządzącej, Filatelista, 2005, nr 9(995), s. 455
Auleytner Julian, A oto odpowiedź Autora, Filatelista, 2005, nr 10(996), s. 517
Auleytner Julian, Znaczki dzielone z okresu 1918-luty 1919, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2005, nr 11, s. 21-24
Auleytner Julian, Znaczki Wydania Korfantego na Listach Użytkowych, Filatelista, 2006, nr 2(1000), s. 66-67
Auleytner Julian, Taryfa Pocztowa w Pokuciu, Filatelista, 2006, nr 4(1002), s. 178-179
Auleytner Julian, Tajemnica Znaczka za 2 Miliony Marek ( nr kat. 181, Filatelista, 2006, nr 5(1003), s. 234-236
Auleytner Julian, Polskie Listy Wartościowe z Okresu 1918 - 1922, Filatelista, 2006, nr 7(1005), s. 343-347
Auleytner Julian, Polskie Listy Wartościowe z Okresu 1918 - 1922 (cz. II), Filatelista, 2006, nr 8(1006), s. 396-401
Auleytner Julian, Czy Nadal Uwiarygodniać Wydanie Spekulacyjne, Filatelista, 2006, nr 8(1006), s. 407
Auleytner Julian, Polskie Listy Wartościowe z Okresu 1918 - 1922 (cz. III - zakończenie), Filatelista, 2006, nr 9(1007), s. 462-466
Auleytner Julian, Frankatura mieszana z Górnego Śląska (!), Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 12, s. 31-32
Auleytner Julian, List Wartościowy z Górnego Śląska, Filatelista, 2006, nr 12(1010), s. 635
Auleytner Julian, Melnik Jeremi, O "Polskości" i Nie Tylko. Wydanie gnieźnieńskie, Filatelista, 2007, nr 1(1011), s. 10-12
Auleytner Julian, Znaczek Opłaty Statystycznej Jako Frankatura Zastępcza, Filatelista, 2007, nr 1(1011), s. 28
Auleytner Julian, Wydanie Lokalne Dziedzic Na Listach Styczeń 1919, Filatelista, 2007, nr 2(1012), s. 73-75
Auleytner Julian, Całości z Dodatkową Opłatą Na Rzecz PCK (1921), Filatelista, 2007, nr 3(1013), s. 122-123
Auleytner Julian, Zawiłości Polskiej Zagranicznej Taryfy Pocztowej w okresie styczeń - luty 1919 (listy), Filatelista, 2007, nr 4(1014), s. 171-173
Auleytner Julian, Melnik Jeremi, Poczta Polowa W Konstantynopolu - nadruk P.P.C., Filatelista, 2007, nr 8(1018), s. 400-404
Auleytner Julian, List Wartościowy z Bielska do Brna z 15 listopada 1918 roku, Filatelista, 2007, nr 9(1019), s. 462-463
Auleytner Julian, Warszawska Dyrekcja poczt i Telegrafów w pierwszym tygodniu Niepodległości, Filatelista, 2007, nr 11(1021), s. 571-573
Auleytner Julian, Początek Poczty Polskiej na Górnym Śląsku, Filatelista, 2007, nr 12(1022), s. 625-629
Auleytner Julian, Stempel prowizoryczny- Suwałki 1919-1920, Filatelista, 2008, nr 2(1024), s. 71-73
Auleytner Julian, Nieznane znaki cenzury Wielkopolski i Pomorza, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 4, s. 164-166
Auleytner Julian, Kasowniki prowizoryczne z lat 1918 - 1920, Filatelista, 2008, nr 4(1026), s. 180-183
Auleytner Julian, Światowa wystawa filatelistyczna "China 2009|"., Filatelista, 2008, nr 4(1026), s. 205
Auleytner Julian, Poczta Polska na Pomorzu i w Wielkopolsce po Traktacie Wersalskim., Filatelista, 2008, nr 8(1030), s. 402-407
Auleytner Julian, Poczta Polska na Pomorzu i w Wielkopolsce po Traktacie Wersalskim., Filatelista, 2008, nr 9(1031), s. 461-464
Auleytner Julian, 90. rocznica odzyskania Niepodległości - Prekursory Austrii oraz Bośni i Hercegowiny w Lubelskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 1918., Filatelista, 2008, nr 11(1033), s. 570-574
Rejnowski Bronisław, Auleytner Julian, 90 - lecie odrodzenia Poczty Polskiej., Filatelista, 2008, nr 12(1034), s. 623-625
Auleytner Julian, Poczta polska w Mińsku Litewskim 1919 - 1920., Filatelista, 2009, nr 4(1038), s. 14-17
Auleytner Julian, Wystawy. Wystawa w Sarasocie na Florydzie., Filatelista, 2009, nr 4(1038), s. 36
Auleytner Julian, Wystawy. Światowa wystawa filatelistyczna: Chiny 2009, Filatelista, 2009, nr 6(1040), s. 36-37
Auleytner Julian, Zagraniczne aukcje filatelistyczne. U Gaertnera.., Filatelista, 2009, nr 7(1041), s. 35
Auleytner Julian, Czytelnicy piszą. Do redaktora., Filatelista, 2009, nr 7(1041), s. 40-41
Auleytner Julian, Czytelnicy piszą. W sprawie nadruku z m. Luzino, Filatelista, 2009, nr 8(1042), s. 48
Auleytner Julian, Polemiki. O niewiedzy w filatelistyce polskiej., Filatelista, 2009, nr 10(1044), s. 14-15
Auleytner Julian, Rejnowski Bronisław, Przyczynek do emisji puckiej z lutego 1920 roku., Filatelista, 2009, nr 10(1044), s. 38
Auleytner Julian, PP/GGW z obiegu pocztowego, Filatelista, 2009, nr 11(1045), s. 16-20
Auleytner Julian, "Skart" pierwszych, warszawskich wydań przedrukowych 1918-19, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 1, s. 17-20
Auleytner Julian, Litewski kasownik prowizoryczny z Sejn z lat 1920-1924, Filatelista, 2010, nr 1(1047), s. 16
Auleytner Julian, Perełki z mojego zbioru, Filatelista, 2010, nr 2(1048), s. 76-79
Auleytner Julian, Wydanie lokalne Skałatu - prostowanie historii, Filatelista, 2010, nr 4(1050), s. 182-186
Auleytner Julian, Kamieniec Podolski - raz jeszcze, Filatelista, 2010, nr 5(1051), s. 236
Auleytner Julian, Historia Poczty polskiego pogranicza 1918-1920 - część 1, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 6, s. 262-264
Auleytner Julian, Historia Poczty polskiego pogranicza 1918-1920 - część 2, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 7, s. 301-306
Auleytner Julian, Historia Poczty polskiego pogranicza 1918-1920 - część 3 - zakończenie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 8, s. 354-357
Auleytner Julian, Dar Tadeusza Gryżewskiego dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Filatelista, 2010, nr 10(1056), s. 512-517
Auleytner Julian, Dar Tadeusza Gryżewskiego dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji (II), Filatelista, 2010, nr 11(1057), s. 564-567
Auleytner Julian, Jeszcze raz o Skałacie, Filatelista, 2010, nr 12(1058), s. 623
Auleytner Julian, Ciekawostki i nowe odkrycia na całościach PP/GGW, Filatelista, 2011, nr 5(1063), s. 216-217
Auleytner Julian, Wydanie Wołyńskie - Kowel z 1919 roku, Filatelista, 2011, nr 6(1064), s. 266-268
Auleytner Julian, "Błękitna" Armia Hallera 1917-1920 w filatelistyce, Filatelista, 2011, nr 8(1066), s. 373-377
Auleytner Julian, Obieg pocztowy wydania "poznańskiego" w 1919 r. (znaczki Fi 66-70), Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2011, nr 10, s. 439-442
Auleytner Julian, Zachodnia Wielkopolska po ratyfikacji Traktatu Wersalskiego (1920), Filatelista, 2011, nr 11(1069), s. 527-529
Auleytner Julian, Ciekawostki obiegu pocztowego przedrukowego wydania "poznańskiego", Filatelista, 2011, nr 12(1070), s. 578-579
Auleytner Julian, Gigantyczny przekaz pocztowy z Orynina do Kamieńca Podolskiego z listopada 1919 roku, Filatelista, 2012, nr 1(1071), s. 12-13
Auleytner Julian, Początki polskich poczt polowych na przełomie 1918/1919, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 51-53
Auleytner Julian, Ciekawa licytacja, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 2, s. 69
Auleytner Julian, Międzywojenne znaczki pocztowe użyte w obiegu dokumentacji sądowej, Filatelista, 2012, nr 2(1072), s. 68-71
Auleytner Julian, Dwutygodnik "Poczta" 1919 - historia pocztowców, Filatelista, 2012, nr 3(1073), s. 129
Auleytner Julian, Polskie poczty polowe w latach 1918-1921, Filatelista, 2012, nr 4(1074), s. 189-191
Auleytner Julian, Polska w Światowej Unii Pocztowej (UPU), Filatelista, 2012, nr 5(1075), s. 243-248
Auleytner Julian, Kolejny polski rarytas ujrzał światło dzienne, Filatelista, 2012, nr 5(1075), s. 249
Auleytner Julian, Pociągi sanitarne na terenie Polski po I wojnie światowej, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 6, s. 252-553
Auleytner Julian, Początki Poczty Polskiej na Górnym Śląsku w 1922 r. (cz. 1), Filatelista, 2012, nr 8(1078), s. 402-405
Auleytner Julian, Wystwa zbiorów Księcia Monaco Alberta II w Brugii, Filatelista, 2012, nr 9(1079), s. 480
Auleytner Julian, Cenzura korespondencji w czasie stanu wyjątkowego w Wielkopolsce 1919, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 10, s. 446-448
Auleytner Julian, Nietypowe przesyłki pocztowe z Litwy Środkowej, Filatelista, 2012, nr 11(1081), s. 578-579
Auleytner Julian, Adresy przesyłkowe w Dyrekcji Lubelskiej, listopad 1918 - czerwiec 1919, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2012, nr 12, s. 555-559
Auleytner Julian, Przeciw i za organizacji ARA, Filatelista, 2012, nr 12(1082), s. 614-615
Auleytner Julian, Aukcja Harlosa (RFN) z polskimi walorami, Filatelista, 2013, nr 1(1083), s. 8-9
Auleytner Julian, Bydgoszcz - 20 stycznia 1920 i nieco później, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 2, s. 66-68
Auleytner Julian, "100-lecie Niepodległości Polski" już niebawem, Filatelista, 2013, nr 2(1084), s. 83-84
Auleytner Julian, Frankatury wielokrotne okresu wielkiej inflacji, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 3, s. 107-110
Auleytner Julian, Stosunki pocztowe Polska-Rosja w latach 1918-1921, Filatelista, 2013, nr 3(1085), s. 133-135
Auleytner Julian, Bartke Jerzy, Polska w Światowym Związku Pocztowym - 1919, Filatelista, 2013, nr 5(1087), s. 248-250
Auleytner Julian, Young Men’s Christian Association - YMCA w Polsce 1919 i później, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 9, s. 405, 411-406, 411
Auleytner Julian, Historia poczty jako lokata kapitału, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 11, s. 526-528
Auleytner Julian, Tajny rozkaz z 1920 roku w sprawie cenzury, Filatelista, 2013, nr 11(1093), s. 593-594
Auleytner Julian, Listy Użytkowe i filatelistyczne z okresu 1918-1920. (artykuł z zaproszeniem do dyskusji), Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 31-34
Auleytner Julian, Pocztowa książka nadawcza z okresu 1919/1920, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 42-44
Auleytner Julian, Pocztowa książka nadawcza z okresu 1919/1920, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 1, s. 42-44
Auleytner Julian, Poczta polska w listopadzie 1918 roku, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 2014, nr 1/4(201/204), s. 21-26
Auleytner Julian, "Błękitna" Armia Hallera 1917-1920 w filatelistyce - część pierwsza, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 7, s. 332-336
Auleytner Julian, "Błękitna" Armia Hallera 1917-1920 w filatelistyce - zakończenie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 8, s. 377-381
Auleytner Julian, Święto filatelistów w Korei Południowej - Wystwa Filatelistyczna Philakorea 2014, Filatelista, 2014, nr 9(1103), s. 539-540
Auleytner Julian, Cenzura polska z okresu Powstania Wielkopolskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2014, nr 12, s. 571-573
Auleytner Julian, Poczty lokalne bez inspiracji filatelistycznej, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 2015, nr 1/4(205/208), s. 10-14
Auleytner Julian, Wyprawa kijowska w 1920 r. w dokumentacji pocztowej, Filatelista, 2015, nr 1(1107), s. 8-10
Auleytner Julian, Adresy przesyłkowe w Dyrekcji Warszawskiej Poczt i Telegrafów w 1919 r., Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2015, nr 3, s. 108-111
Auleytner Julian, Obrót pieniężny za pomocą przekazów pocztowych w 1919 r., Filatelista, 2015, nr 3(1109), s. 141-143
Auleytner Julian, Jim Mazepa w Poczcie Wybitnych Filatelistów, Filatelista, 2015, nr 5(1111), s. 260
Auleytner Julian, Prowizorium ciechocińskie 1918, Filatelista, 2015, nr 8(1114), s. 454-455
Auleytner Julian, Poczta ambulansowa Wielkopolski, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2016, nr 7, s. 294-296
Auleytner Julian, Wyniki polskich wystawców na NY 2016, Filatelista, 2016, nr 8(1126), s. 508
Auleytner Julian, Polacy na Syberii - problemy komunikacji pocztowej 1919-1921, Filatelista, 2016, nr 12(1130), s. 750-753
Auleytner Julian, Recenzja pracy M. Miętusa pt: "Korespondencja z pruskiej sieci posterunków opadowych na dzisiejszych ziemiach polskich, Wielkopolska 1919-1920", Filatelista, 2016, nr 12(1130), s. 767-768
Auleytner Julian, Początki Niepodległości Polski w Kaliszu 1918 roku, Filatelista Kaliski, 2016, nr 3-4(131-132), s. 4-7
Auleytner Julian, Przesyłki pocztowe z I Batalionu Morskiego 1919 - kwiecień 1920, Filatelista, 2017, nr 1(1132), s. 26-29
Auleytner Julian, Aukcje Harlosa, Filatelista, 2017, nr 1(1132), s. 42-43
Miętus Mirosław, Auleytner Julian, Wstrzymana, przekierowana i zawrócona korespondencja z Wielkopolski, do Wielkopolski i tranzytowa w 1919 roku, Filatelista, 2017, nr 4(1134), s. 199-201
Miętus Mirosław, Auleytner Julian, Wstrzymana, przekierowana i zawrócona korespondencja z Wielkopolski, do Wielkopolski i tranzytowa w 1919 roku (cz. 2), Filatelista, 2017, nr 5(1135), s. 260-263
Auleytner Julian, Europejska Wystawa Finlandia 2017 w Tampere 24-28.05, Filatelista, 2017, nr 7(1137), s. 369-369
Auleytner Julian, Unikalne przesyłki z okresu Powstania Wielkopolskiego, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2017, nr 10, s. 450-452
Auleytner Julian, Polscy jeńcy we Włoszech w 1919 r., Filatelista, 2018, nr 4(1146), s. 202-205
Auleytner Julian, Dorobek Polskiej Akademii Filatelistyki z okresu jej 25-lecia, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 2018, nr 1/2(217/218), s. 18-30
Auleytner Julian, Walocha Jerzy, Wydanie krakowskie 1919 (Fi 30-54) - ciagle fascynuje…, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 8, s. 337-338
Auleytner Julian, Regionalne wydania lubelskie w obiegu pocztowym 1918-1919, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2018, nr 9, s. 375-376, 381-382
Auleytner Julian, Vogels Hans, Obsługa paczek nadawanych z Ameryki do Polski w latach 1920-1923, Filatelista, 2018, nr 9(1151), s. 506-511
Auleytner Julian, Miętus Mirosław, Galeria Polskich Klejnotów Filatelistycznych - zaproszenie, Filatelista, 2018, nr 9(1151), s. 529
Auleytner Julian, Hans Vogels, Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsk. Stemple ręczne, formularze, druki i nalepki. T.IV, Warszawa 2018. ss. 785, Filatelista, 2018, nr 10(1152), s. 586-587
Auleytner Julian, Przesyłki z 11 listopada 1918 r., Filatelista, 2018, nr 11(1153), s. 624-625
Auleytner Julian, Początki Niepodległości Polski w Kaliszu 1918 roku. Pierwsze tygodnie miejscowej poczty, Filatelista Kaliski, 2018, nr 3-4(139-140), s. 10-14
Auleytner Julian, Znaczek Fi 10 w nowej odmianie, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2019, nr 3, s. 102-103
Auleytner Julian, Kilka słów o zapomnianych dokumentach polskiej historii poczty z 1918 r., Filatelista, 2019, nr 11(1165), s. 644-645
Auleytner Julian, Ambulanse pocztowe na liniach wąskotorowych w okresie międzywojennym, Filatelista, 2019, nr 12(1166), s. 708-711
Auleytner Julian, 100 lecie odzyskania Pomorza w dokumentacji pocztowej, Filatelista, 2020, nr 1(1167), s. 40-43
Auleytner Julian, Polskie pociągi pancerne lat 1918-1921, Filatelista, 2020, nr 5(1171), s. 279-285
Auleytner Julian, Niektóre fałszerstwa i spekulacje na wydaniach lokalnych 1918-1919 na terenie b.GGW, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2020, nr 10, s. 364-366
Auleytner Julian, Perły polskiej filatelistyki 1918- 1919, Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, 2020, nr 2(223), s. 76-82
Auleytner Julian, Projekt „biznesowy” czyli spekulacje Wilhelma Bernsteina na polskich wydaniach lokalnych 1918, Filatelista, 2020, nr 12(1178), s. 738-740
Auleytner Julian, Uzupełnienie dotyczące obiegu pocztowego znaczków wydania krakowskiego, Filatelista, 2022, nr 01(1191), s. 34-35
Auleytner Julian, 100-lecie polskiej poczty na Górnym Śląsku, Filatelista, 2022, nr 06(1196), s. 326-334
Auleytner Julian, XXIX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filateistyki, Filatelista, 2022, nr 07(1197), s. 409-410

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.